Jastrzymbie: Na fleku za kerownicōm

Bezma 2,5 promila alkoholu w ôrganiźmie wykŏzało podszukowanie 46 lata starego szofera forda mondeo, co go zastawiyli policyjōny z jastrzymbskij drōgōwki przi ulicy Wielkopolskij. Pokŏzało sie, iże miyszkaniec Jastrzymbiŏ niy posiadoł uprawniyń do kerowaniŏ, a w przeszłości bōł już moc razy kŏrany za jazdã na fleku. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Zarŏz po pōłnocy policyjōny z wydziału ruchu drōgowego jastrzymbskij kōmyndy na ul. Wielkopolskij zastawiyli szofera forda mondeo. Pokŏzało sie, iże 46 lata stary chop bōł ôżarty. Podszukowanie trzyźwości wykŏzało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w ôrganiźmie. Pōnadto miyszkaniec Jastrzymbiŏ niy posiadoł uprawniyń do kerowaniŏ, a w przeszłości bōł już wielokrotnie kŏrany za jazdã na fleku. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie

Dej pozōr tyż:  Ślōnske derby w rugby już w sobota

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza