W sobotę, 1 czerwca w Rudzie Śląskiej – Wirku odbył się IX Kongres Zwyczajny Ruchu Autonomii Śląska. Delegaci wybrali nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2019-2023.

Spotykamy się w czasie, w którym musimy dokonać  reorganizacji naszego stowarzyszenia. Termin odzyskania autonomii oddalił się, ale cel pozostaje aktualny – powiedział przewodniczący Jerzy Gorzelik, otwierając obrady. Lider RAŚ odniósł się do ubiegłorocznej klęski wyborczej. Projekt Śląskiej Partii Regionalnej, w którego powstanie zaangażowało się nasze stowarzyszenie poniósł porażkę, co w konsekwencji osłabiło cały śląski ruch regionalny. Wyjście z impasu jest możliwe przy aktywnej roli autonomistów – dodał.

Przed przystąpieniem do części roboczej Kongresu do zebranych przemówił Marek Plura, były eurodeputowany, który z poparciem RAŚ startował w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podziękował za zaufanie i zobowiązał się do dalszej pracy na rzecz Śląska i Ślązaków w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu RP.

Zarząd Stowarzyszenia złożył przed delegatami sprawozdanie z działalności za lata 2015-2019. Kongres udzielił odchodzącym władzom absolutorium.

Następnie przystąpiono do przedstawiania kandydatów na przewodniczącego Stowarzyszenia. Zaproponowano jednego kandydata, Jerzego Gorzelika. Jestem współodpowiedzialny za obecny stan organizacyjny i finansowy stowarzyszenia. Zobowiązuję się do jego naprawienia i zwołania za dwa lata Kongresu Nadzwyczajnego w celu weryfikacji realizacji tego zadania – zapowiedział kandydat.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Za powierzeniem Jerzemu Gorzelikowi dalszego kierowania Ruchem Autonomii Śląska opowiedziało się 53 delegatów przy 3 głosach sprzeciwu.

Następnie wybrano nowe władze RAŚ: Radę Naczelną, Komisję Rewizyjną i Sądu Koleżeński.

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

W skład Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska weszli: Rafał Adamus, Andrzej Garus, Mariusz Gąsiorczyk, Marek Gołosz, Rafał Hornik, Kamil Jarząbek, Michał Kiołbasa, Dariusz Krajan, Roman Kubica, Filip Lubszczyk, Henryk Mercik, Waldemar Murek, Marek Nowara, Roman Pająk, Krzysztof Szulc, Jerzy Szymonek, Jacek Tomaszewski, Wiktoria Tombarkiewicz, Janusz Wita i Mariusz Wons.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam Ludyga, Mateusz Dziuba, Marcin Bartosz, Karol Sikora, Jakub Jankowski, Jan Fiałkowski oraz Halina Brzozoń.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Jacek Kupka, Krzysztof Swaczyna, Maksymilian Michałek, Krzysztof Bula, Krzysztof Rogalski, Mirosław Szczepaniak, Andreas Jaschnisky, Adam Szyja i Piotr Brzozoń.

Jeszcze w trakcie trwania Kongresu członkowie Rady Naczelnej wybrali ze swojego grona ośmiu nowych członków Zarządu.

Uchwałą Zarządu wybrano na stanowisko wiceprzewodniczących Waldemara Murka i Janusza Witę. Funkcję sekretarza objął Jacek Tomaszewski, a skarbnika – Roman Pająk. Pozostałymi członkami Zarządu RAŚ zostali Roman Kubica, Marek Gołosz, Krzysztof Szulc oraz Marek Nowara.