Italijŏ majstrym Europy we softbalu

Skōńczōł sie Europejski Majsterszaft kobiytōw we softbalu, kery bōł grany na Gōrnym Ślōnsku we Ôstrawie, Rybniku, Żorach i Fridku-Mistku. Majstrym ôstała Italijŏ, kerŏ we finale wygrała ze Niderlandōma 3-2. We szpilu ô trzejci plac Wielkŏ Brytanijŏ wygrała 5-1 ze Republikōm Czeskōm.

Piyrsze szejś manszaftōw przeszło dalyj do eliminacyjōw do Olimpijskich Szpilōw Tokio 2020.

Sã znojdziecie rezultaty wszystkich szpilōw: http://competition.europeansoftball.org/2019/ostrava/schedule.php

A to finałowe place wszystkich manszaftōw:
1. Italijŏ

2. Niderlandy
3. Wielkŏ Brytanijŏ
4. Republika Czeskŏ
5. Szpanijŏ
6. Francyjŏ
7. Grecyjŏ
8. Irlandyjŏ
9. Izrael
10. Miymcy
11. Rusyjŏ
12. Polskŏ
13. Austryjŏ
14. Belgijŏ
15. Szwecyjŏ
16. Szwajcaryjŏ
17. Chorwacyjŏ
18. Ukrajina
19. Słowacyjŏ
20. Danijŏ
21. Litwa
22. Uhry (Madziary)
23. Turcyjŏ

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Fotografijŏ tytułowŏ ze: https://www.europeansoftball.org/

Dej pozōr tyż:  Zabrze: Ciśniemy na wieżę

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza