Ireneusz Borek: Ślōnsko godka

Skuli Dnia Mowy Ôjczystej prymiera niepublikowanego wiersza Ireneusza BorkaŚlōnskŏ godka“.

Ireneusz Borek narodziōł sie w Zobrzu, studiowoł polōnistyka a politologijo, robiōł na grubie, a ôd 35 lot miyszko na Bajerach. We 2020 roku debiutowoł ksiōnżkōm historyczno-przigodowōm “Dzieci Smoka“, ô przijaźni, miyłości, wojnie a Gōrnym Ślōnsku na przełōmie XIX i XX stolecio.

Ślōnsko godka

Choby piyrwy wiōnek na gowie moij starki
Choby fajfka starzika, co mu gasła ciyngiym
Choby u Bojdy przi piwie hajerōw pogwarki
Choby formōn Bōgdoł z cołkiym swym zaprzyngiym

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Choby wieprzek w chlywiku i kōń przi ôbroku
Choby stary Gawynda, co tyroł w spodniokach
Choby wyspy zielōne naszych familokōw
Choby ciche „Ja…”, jednyj dziōłchy w krzokach

Tak sie rozlywo ôbroz dobrze znany
Zaczyno sie Ślōnsk, choby blank ôd nowa
I na nic sie już niy zdo, dropać stare rany
Czas w stargane kofry spōminki pakować

Nale coś pō nos ôstanie, roztōmili ludzie
Co Ślōnzokōw do kupy durch trzimie ôd środka
Przi klachach, przi chaji, we przaniu i trudzie
Nojpiykniejszo na świecie – nasza ślōnsko godka!

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rodziōł żech sie we Zobrzu 1954 w Barbōrka. Besto poszoł żech robić na gruba. Przedtym sztudiyrowoł żech nauki polityczne na UŚ, ale bez powodzynio, bo mie chcieli zrobić marksistōm. Miyszkōm w Bayern kole Würzburga, kibicuja Lewandowskiymu. Acha i napisōł żech książka "Dzieci smoka", kero polecōm.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Ireneusz Borek: Ślōnsko godka

 • 25 lipnia 2022 ô 17:59
  Permalink

  Po ślōnsku to rzōndzōm abo światłe Ślōnzŏ(cz)ki, abo te co inakszyj niy nauczōne, rest coby ich mieć za wybildowanych, gŏdŏ po polsku. Fraga ejźli tyn bruchteil styknie?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza