Ireneusz Borek: Ślōnsko godka

Skuli Dnia Mowy Ôjczystej prymiera niepublikowanego wiersza Ireneusza BorkaŚlōnskŏ godka“.

Ireneusz Borek narodziōł sie w Zobrzu, studiowoł polōnistyka a politologijo, robiōł na grubie, a ôd 35 lot miyszko na Bajerach. We 2020 roku debiutowoł ksiōnżkōm historyczno-przigodowōm “Dzieci Smoka“, ô przijaźni, miyłości, wojnie a Gōrnym Ślōnsku na przełōmie XIX i XX stolecio.

Ślōnsko godka

Choby piyrwy wiōnek na gowie moij starki
Choby fajfka starzika, co mu gasła ciyngiym
Choby u Bojdy przi piwie hajerōw pogwarki
Choby formōn Bōgdoł z cołkiym swym zaprzyngiym

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Choby wieprzek w chlywiku i kōń przi ôbroku
Choby stary Gawynda, co tyroł w spodniokach
Choby wyspy zielōne naszych familokōw
Choby ciche „Ja…”, jednyj dziōłchy w krzokach

Tak sie rozlywo ôbroz dobrze znany
Zaczyno sie Ślōnsk, choby blank ôd nowa
I na nic sie już niy zdo, dropać stare rany
Czas w stargane kofry spōminki pakować

Nale coś pō nos ôstanie, roztōmili ludzie
Co Ślōnzokōw do kupy durch trzimie ôd środka
Przi klachach, przi chaji, we przaniu i trudzie
Nojpiykniejszo na świecie – nasza ślōnsko godka!

Dej pozōr tyż:  Wokół Ślęży - cz. 1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rodziōł żech sie we Zobrzu 1954 w Barbōrka. Besto poszoł żech robić na gruba. Przedtym sztudiyrowoł żech nauki polityczne na UŚ, ale bez powodzynio, bo mie chcieli zrobić marksistōm. Miyszkōm w Bayern kole Würzburga, kibicuja Lewandowskiymu. Acha i napisōł żech książka "Dzieci smoka", kero polecōm.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza