Ignacy, nasza kopalnia. Konkurs o dawnej kopalni rozstrzygnięty

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku rozstrzygnęła konkurs na najlepszą historię poświęconą byłym pracownikom niewiadomskiej kopalni. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy dotarli do dawnych górników i opisali ich losy.

Konkurs zrealizowano w ramach projektu “Ignacy, nasza kopalnia. Opowieści górnicze byłych pracowników Kopalni Ignacy” dofinansowanego przez Fundację ORLEN w ramach programu grantowego “Moje miejsce na Ziemi”. To pierwszy etap projektu polegającego na zebraniu narracji górniczych z tereniu Niewiadomia.

Młodzi uczestnicy konkursu, poszukując górniczych historii, musieli przeprowadzić swoje prywatne śledztwa wśród krewnych, znajomych czy sąsiadów. Kopalnia zaprzestała wydobywać węgiel już w 1995 roku. Młodzi uczestnicy wiedzę o tym, jak ważnym miejscem była ona dla społeczności Niewiadomia, musieli zdobyć sami. By napisać pracę konieczna była integracja i kooperacja międzypokoleniowa.

W poniedziałek, 31 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu. Ogłoszono wyniki konkursu, a uczestnikom rozdano nagrody.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W kategorii szkół podstawowych najlepszą pracę pisemną przygotowała Anna Nachrebecka. Był to wywiad poświęcony dziadkowi Leszkowi, który swoją górniczą karierę rozpoczynał jeszcze przed osiemnastką na kopalni „Borynia”, by później pracować na kopalniach Rymer, Jankowice, Ignacy i Rydułtowy. Przeprowadzony z humorem wywiad autorka zilustrowała własnoręcznymi rysunkami.

Z kolei pierwszą nagrodę w kategorii szkół średnich otrzymała Wiktoria Śmieja, reprezentująca I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Wiktoria przeprowadziła wywiad z panem Andrzejem Adamczykiem, który przygodę z kopalnią Ignacy zaczął dopiero po trzydziestym roku życia. Mimo tego, tak się z nią z żył, że po przejściu na emeryturę napisał o niej książkę.

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Następna nagrodzona praca miała charakter multimedialny. Zawierała mnóstwo interesujących zdjęć oraz ciekawostek technicznych. To opowieść o panu Joachimie Rduchu, który urodził się Biertułtowach, w domu będącym kiedyś cechownią kopalni „Hoym”. Autorem pracy był Paweł Mrozek.

Kolejna praca nawiązywała do faktu, że kopalnia Ignacy była kopalnią wielopokoleniową. To opowieść o panu Romualdzie Karwocie, który przeszedł na kopalni całą ścieżkę kariery, zaczynając od dozorowania sprężarek, kończąc na stanowisku nadsztygara urządzeń energomechanicznych powierzchni i szybów. Pracę przygotował jego wnuk Dawid Karwot.

Wyróżnione zostały dwie prace. Pierwsza praca, napisana przez  Aleksandrę Wolanin, która poruszyła temat katastrof i wypadków górniczych. Druga, autorstwa Wanessy Gajdy, opowiadała historię spotkania górnika Mariana i Skarbka.

Prace, które otrzymaliśmy dowodzą wielkiego zaangażowania uczestników. Podjęli oni trud poruszenia zwykle zapomnianego tematu pracy swoich krewnych w małej, dawno nieistniejącej, kopalni. Szczególnym zaskoczeniem były teksty, które opisywały bardzo rzetelnie techniczne aspekty ówczesnego górnictwa. Mam nadzieję, że była to dobra okazja do integracji pokoleń – ocenia prace konkursowe Adam Grzegorzek, koordynator konkursu.

Konkurs nie miał charakteru masowego, ale pozwolił odkryć interesujące górnicze historie z terenu Niewiadomia. Chcemy kontynuować projekt i ogłosić kolejną edycję, która pozwoli zebrać opowieści również z innych pobliskich zakładów górniczych – przekonuje Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Dej pozōr tyż:  Wyrzeźbione życie – opowieść o Augustynie Dyrdzie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza