Hokejowe reprezyntacyje U-18 na Gōrnym Ślōnsku

Dzisiej (7 listopada) napczōn sie we Krawŏrzach (cz. Kravaře, niem. Deutsch Krawarn) wele Ôpawy na Gōrnym Ślōnsku turniej hokejowych manszaftōw U-18 Rep. Czeskej, USA, Szwecyje, Szwajcarie i Finlandyje.

Manszafty bandōm grać we Buly Arena na ul. Kostelní 360/28 do niedzieli. Szpile sōm ô 3 i 7 po połedniu.

Turniej je we Krawŏrzach, bo trynerym czeskygo manszaftu U-18 je Alois Hadamczik, kery narodziōł sie i miyszkōł we tyn mieście.

Co ciekawe, Alois Hadamczik je bratym ôd śp. Evžena (urodzōnego jako Eugen) Hadamczika, legyndarnego trynera fusbalŏrzy Banika Ôstrawa, z kerym bōł dwa razy majstrym i dwa razy wicemajstrym Czechosłowacji we fusbalu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza