Hawirzōw: Niylegalnŏ gospoda

We Republice Czeskej skuli korōnawirusa zawarte sōm gospody (ôkrōm ôbsztalowywaniŏ jedzyniŏ na wynos). Je ale corŏz wiyncyj zgłoszyń ô niylegalnych gospodach, kere fōngujōm mimo zakazu, bo ludzie nie chcōm reygnować ze swoich przizwyczajyń. We znanych ze zamiyłowaniŏ do piwa Czechach niy dziwi to już poleku żŏdnego.

Nie inakszy je tyż na Ślōnsku we Rep. Czeskej. We Hawirzowie szandarzi dostali zgłoszyniy ô niylegalnej gospodzie “Na Růžku” na ulicy Dlouhé třídě. Szandrzi pojechali sprawdzić zgłoszyniy i zastali we gospodzie szynkŏrza a dwōch gości. Gości wyprosiyli do dōm, a gospoda zgłosiyli we Krysowej Szteli Higieny skuli łōmaniŏ nakazōw.

 

Obraz anialaurman z Pixabay

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: ferie 2023 pod znakiem architektury i sportu!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Hawirzōw: Niylegalnŏ gospoda

 • 4 listopada 2020 ô 01:34
  Permalink

  Artikel gynau żeby zrobić sie pauza ôd tego całego politycznego bajzlu. Aż miło poczytać!

  Ôdpowiydz
 • 3 listopada 2020 ô 18:43
  Permalink

  I to jest rychtig lokalny news że Ślůnska.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza