Grzegorz Płonka śpiewa pieśni doktora Rogera

2 marca 2019, godzina 18.00, w Sali Kryształowej pałacu w Pszczynie GRZEGORZ PŁONKA przedstawi w koncercie swoją nową płytę “Vox ex Silesia”. 

– Wydanie płyty Grzegorza Płonki “Vox ex Silesia” wiąże się z dwoma głównymi celami: uhonorowaniem postaci Juliusa Rogera i przybliżeniem współczesnemu odbiorcy zebranych przez niego pieśni ludowych, będących wyjątkowym dziedzictwem  kultury muzycznej Górnego Śląska – tak mówi gospodarz wieczoru.

 

23 lutego 1819, czyli dokładnie 200 lat temu, w Niederstotzingen (ob. Powiat Ziemski Heidenheim w Badenii -Würtembergi  w Niemczech) urodził się Julius August Roger (czytaj: Roger),

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Doktor Roger był niemieckim lekarzem, przyrodnikiem, entomologiem, etnologiem i  zbieraczem pieśni ludowych. Przyczynił się do lub to unowocześnienia szpitali w  Pilchowicach, Rudach Wielkich i Rybniku.

Tylko na Górnym Śląsku odkrył i opisał 400 gatunków chrząszczy oraz kilkaset pieśni i  piosenek ludowych w większości w języku polskim. Część tych zbiorów muzycznych została zadedykowana księciu raciborskiemu Viktorowi Moritzowi Karlowi I. herzogowi von Ratibor, Fürst von Corvey i wydana w Breslau (Wrocław):

Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką. Skutsch, Breslau 1863.

Pieśni te na język niemiecki przełożył wielki poeta i bibliotekarz w Brerslau oraz Corvey autor słów hymnu niemieckiego August Heinrich Haoffmann von Fallersleben,

Ruda: Polnische Volkslieder der Oberschlesier. Freyschmidt, Cassel 1865.

Doktor Julius Roger po studiach był w Tybindze asystentem wybitnego profesora medycyny Kraka Wunderlicha – pioniera medycyny klinicznej. Roger  był także Królewskim Radcą Dworu.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Jako entomolog współpracował z profesorem Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie Ernstem Gustavem Kraatzem, który o  chrząszczach opublikował  1400 prac.

Julius Roger zmarł na udar mózgu w wieku 45 lat podczas polowania w Rachowicach. Grób doktora Rogera znajduje się w Rudach Wielkich.

 

Wydanie płyty Grzegorza Płonki “Vox ex Silesia” wiąże się z dwoma głównymi celami: uhonorowaniem postaci Juliusa Rogera i przybliżeniem współczesnemu odbiorcy zebranych przez niego  pieśni ludowych, będących wyjątkowym dziedzictwem  kultury Górnego Śląska.

Na płycie “Vox ex Silesia” znajdzie się 13 autorsko zaaranżowanych pieśni  z  opublikowanego w 1863 roku zbioru Rogera “Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku”. Utwory na płytę dobrane zostały, by ukazać walory śląskiej muzyki ludowej na Górnym Śląsku oraz ukazać w tekście różne obrazy  ludzkiego życia (pieśni pasterskie i rolnicze, miłosne, małżeńskie, wojackie itp.).

Materiał muzyczny został nagrany w składzie:

Grzegorz Płonka – śpiew

Tomasz Drozdek – instrumenty perkusyjne i etniczne

Kwartet smyczkowy Altra Volta:

Jacek Dzwonowski – skrzypce

Leszek Sojka – skrzypce

Aleksandra Marko-Lech – altówka

Michał Lech – wiolonczela

Zapraszam na koncert Grzegorza Płonki, bo niewątpliwie interesującym będzie, jak uporał się z warstwami muzyczną i językową w swych aranżacjach i interpretacją.

Bilety w cenie 25 złotych można zakupić na stronie internetowej www.zamek-pszczyna.pl lub na miejscu w Muzeum Zamkowym Pszczynie. Więcej informacji pod telefonem: 32 210 30 37.

Płyta trafi do sprzedaży wkrótce i będzie ją można nabyć w sklepie stacjonarnym przy ulicy Teatralnej 4 w Katowicach lub w sklepie internetowym: www.fabrykasilesia.pl

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza