Górny Śląsk zawsze należał do świata Zachodu

Trzydzieści cztery lata temu odbyły się w Polsce wybory, które otwarły nam drogę do demokracji. Nie były one w pełni wolne, lecz pozwoliły na wkroczenie na drogę ważnych przemian. Od tego czasu wydarzyło się wiele dobrego.

Między innymi odtworzono dwuizbowy parlament i urząd Prezydenta RP, przywrócono wolne i niezależne sądy, zapewniono wolność zrzeszania się i pluralizm partyjny. Zbudowano także system wolnych i niezależnych mediów, przywrócono samorząd terytorialny, a także wprowadzono Polskę w struktury NATO i Unii Europejskiej. Jako obywatele w końcu cieszyliśmy się odzyskaną wolnością i bezpieczeństwem, jakie daje życie w realiach państwa demokratycznego.

Niestety: od kilku lat obserwujemy powolne odchodzenie od tego, co przez ponad ćwierć wieku stanowiło dla nas tak wielką wartość. Coraz większy sprzeciw społeczny budzi proces burzenia poczucia obywatelskiego bezpieczeństwa związany z kryzysem wymiaru sprawiedliwości, próbami zamachu na wolne i niezależne media oraz możliwość działania jednostek samorządu terytorialnego. Coraz większe obawy rodzi kwestionowanie przynależności Polski do Unii Europejskiej, brak tolerancji dla społecznego pluralizmu, wyrażającego się w prawie do wyboru własnego stylu życia i manifestowania swoich przekonań, a także drastyczne ograniczanie praw kobiet.

Wybory, które odbędą się 15 października 2023, to najważniejsza elekcja od 1989 roku. Ich wynik zdeterminuje przyszłe losy naszego państwa. I tylko od nas zależy, czy opowiemy się po stronie wartości charakterystycznych dla demokratycznego państwa prawa, czy podążymy ścieżką zmierzającą ku rządom autorytarnym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pytanie, jaką ścieżkę obrać, jest szczególnie ważne tu, na Górnym Śląsku. W regionie, który zawsze należał do świata Zachodu i wyznawał jego wartości. W realiach współczesnego państwa polskiego jesteśmy jedynym regionem, który posiada historyczną tradycję autonomii terytorialnej, związanej z możliwością powoływania własnego parlamentu i korzystania z zasobów własnego skarbu. Jesteśmy także regionem, którego siłą zawsze była wielojęzyczność i wielokulturowość.

W najbliższych wyborach warto oddać głos na kandydatów, którzy będą stanowili naszą, górnośląską reprezentację. Którzy opowiedzą się za systemem wartości, który zawsze był nam bliski. Którzy zawalczą o przywrócenie nam, obywatelom Rzeczypospolitej, mocno naruszone poczucie bezpieczeństwa. I dla których priorytetem stanie się prawne upodmiotowienie Ślązaków.

Każdy z nas ma prawo do wzięcia udziału w głosowaniu. Warto z niego skorzystać 15 października 2023 roku. Sama zrobię to na pewno, oddając swój głos na rodowitego Górnoślązaka, znakomitego naukowca oraz wybitnego eksperta w zakresie teorii demokracji i śląskiego regionalizmu, Pana dr. Tomasza Słupika.

Małgorzata Myśliwiec

Fot.: Jacek Tomaszewski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Górny Śląsk zawsze należał do świata Zachodu

 • 22 września 2023 ô 13:15
  Permalink

  Tyle że “świat Zachodu” nie oznacza “świata lewicy”, a “wielokulturowość” – przyjmowania Afrykanów i Azjatów w ilościach hurtowych. Jako Ślązak nie mam żadnego wyboru, bo osobiście nie trawię skrajności, a takimi są PiS i KO. Nie ma nawet możliwości wyboru “mniejszego zła”, bo najmniejsza partyjka przyklei się po wyborach do któregoś ugrupowania, którym się brzydzę.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza