Gdzie na Śląsku oddać krew? Krwiobus czeka na placu przed Galerią Katowicką

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach znów apeluje o oddawanie krwi! Według dostępnych statystyk aktualnie brakuje prawie wszystkich grup. Pomóc można m.in. podczas wyjazdowych akcji honorowego krwiodawstwa organizowanych na placu przed Galerią Katowicką. W sierpniu odbędzie się tu jeszcze 10 zbiórek, podczas których ochotnicy będą mogli podzielić się tym bezcennym darem. Najbliższa okazja do wsparcia inicjatywy nadarzy się już w środę, 19 sierpnia, w godz. 10:00-16:30.

Od stycznia br. do mobilnego punktu poboru zlokalizowanego przed Galerią Katowicką zgłosiło się blisko 2 000 osób, natomiast kwalifikację przeszło około 1 400 dawców. Szacując, że jedną jednostką krwi można uratować życie 3 osób, to tylko w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy udało się pomóc ponad 4 000 pacjentów śląskich szpitali i klinik. To bardzo dobry wynik! Pamiętajmy jednak, że krew ma krótki termin ważności – wynosi on zaledwie 42 dni, dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie jej zapasów.

Okres urlopowy upływa zawsze pod znakiem szczególnej mobilizacji w regionalnych stacjach krwiodawstwa. Tym razem na wzmożone zapotrzebowanie na krew wpłynęła dodatkowo pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown. W czasie, gdy wielu z nas pozostawało w domach, do szpitali wciąż trafiali przewlekle chorzy czy ofiary wypadków samochodowych. Przeprowadzana została także rekordowa ilość transplantacji. Dziś stany magazynowe najcenniejszego z lekarstw są zatrważająco niskie, dlatego też serdecznie prosimy o oddawanie krwi. Przez cały sierpień będziemy stacjonować w centrum miasta przed Galerią Katowicką, gdzie gorąco Państwa zapraszamy – mówi Izabela Trepka, Zastępca Dyrektora ds. medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: przy Muzeum Hutnictwa powstał Radośnik

Krew mogą oddać ochotnicy, którzy nie mieli styczności z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, nie mają objawów infekcji i nie są objęci kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. Na miejscu zachowane są szczególne środki ostrożności, a przed pobraniem odbywa się obowiązkowe mierzenie temperatury ciała, dezynfekcja rąk i wypełniany jest formularz lokalizacyjny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jesteśmy bardzo wdzięczni Galerii Katowickiej, z którą współpracujemy już od ponad 7 lat, za udostępnienie miejsca dla mobilnego punktu poboru. Za sprawą doskonałej lokalizacji około 20-30 osób dziennie oddaje tu krew, wyjątkowo cenną w okresie wakacyjnym. Przypominamy szczególnie tym wszystkim, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają obawy przed udziałem w akcjach, że zbiórki odbywają się w nowym reżimie sanitarnym z zachowaniem odpowiednich procedur – informuje Aleksandra Dyląg z RCKiK w Katowicach. Na miejsce należy zgłosić się w maseczce ochronnej – dodaje.

Na placu przed Katowicką sierpniowe akcje honorowego krwiodawstwa będą odbywać się niemal każdego dnia. Najbliższe akcje zaplanowano na: 19-22 sierpnia oraz w kolejnych tygodniach od 24 sierpnia. Cały harmonogram wraz z dokładnymi godzinami stacjonowania ambulansu dostępny jest na stronie: rckik-katowice.pl/kalendarium.

 Serdecznie zapraszamy!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza