Fotomarat[h]on „BAUhausowe powroty” – zaproszenie do konkursu

Z okazji setnej rocznicy szkoły Bauhausu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizują konkurs:

Fotomarat[h]on „BAUhausowe powroty”

PULA NAGRÓD: 4000 zł
Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tp7q9
Regulamin na stronie: www.haus.pl

W 2019 roku obchodzimy setną rocznicę założenia Bauhausu, szkoły projektowania, która dała początek nowoczesności w światowej architekturze i wzornictwie. Szkołę założył w 1919 roku w Weimarze architekt Walter Gropius. Powstała z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł. Podstawą stylu Bauhausu jest prostota, oszczędność formy, odrzucenie zbędnej dekoracyjności, funkcjonalność, zgodnie z hasłem „forma wynika z funkcji”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotomarat[h]on jest rodzajem konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy i uczestniczki otrzymują kilka tematów, które są częścią tematu przewodniego (w tym przypadku „BAUhausowe powroty”) i wyruszają w miasto. Po wykonaniu serii fotografii w mieście wracają do bazy (Miejska Biblioteka Publiczna) i do każdego tematu wybierają jedno zdjęcie lub serię fotografii, które wezmą udział w konkursie. Konkurs będzie poprzedzony wprowadzającym warsztatem fotograficznym przygotowanym przez Grzegorza Hussaka z Mocnego Kadru.

Laureaci/Laureatki konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową lub telefoniczną.

Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii, 28 października.

JURY:

1. Agnieszka Plech (Mocny Kadr) – Przewodnicząca Jury
2. Sandra Mazur (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej)
4. Piotr Chrobak (Mocny Kadr)
5. Grzegorz Hussak (Mocny Kadr)
6. Sławomir Mielnik (Fundacja 2.8)

Finansowanie: Konsulat RFN w Opolu oraz Fundacja Górażdże.

Nagrody rozstaną rozdane 28 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Dej pozōr tyż:  Wszysko sie powtorzo - wywiad z Rafałym Ryszkōm

Kontakt:
Sandra Mazur
managerka projetów
sandra.mazur@haus.pl

************************************************************************
Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus Jubiläums organisiert das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit gemeinsam mit den Partnern einen Fotomarathon „Bauhaus gesucht“.

Die Kunstschule wurde 1919 vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet. Sie entstand aus der Vereinigung der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar und der 1915 aufgelösten Kunstgewerbeschule Weimar. Die Basis des Bauhaus-Stils ist Simplizität, Formschonung, Ablehnung unnötiger Dekorativität, Funktionalität, alles im Einklang mit dem Motto „Form folgt Funktion”.

Fotomara[t]hon „BAUhaus gesucht”
Anmeldeformular: https://tiny.pl/tp7q9
Wettbewerbsordnung: www.haus.pl
PREISMENGE: 4000 PLN

In einer vorgegebenen Zeit muss jede/-r StarterIN/jede Startergruppe eine bestimmte Anzahl Fotos schießen. Zu jedem Foto gibt es ein Unterthema, was thematisch umgesetzt werden muss und welches zu dem Oberthema („BAUhaus gesucht?”) passt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob mit dem Handy oder einer professionellen Kamera, ob bunt oder schwarz-weiß, das ist völlig egal. Vor dem Wettbewerb wird noch Einleitungsworkshop gestaltet, der von Grzegorz Hussak (Mocny Kadr) wird geleitet.
Die TeilnehmerInnen werden per E-Mail oder telefonisch darüber informiert.

Die Preise werden im Rahmen des Fotogrfie-Festival Opole (28. Oktober) verliehen.

JURY:
1. Agnieszka Plech (Mocny Kadr)
2. Sandra Mazur (HDPZ)
3. Piotr Chrobak (Mocny Kadr)
4. Grzegorz Hussak (Mocny Kadr)
5. Sławomir Mielnik (Fundacja 2.8)

Dej pozōr tyż:  Jedna wieś – tysiąc wrażeń. Taki jest Śląsk!

Finanzierung: Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln und Górażdze-Stiftung.

Kontakt:
Sandra Mazur
Projektmanagerin
e-mail: sandra.mazur@haus.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza