Familijne porwanie

Maszynki do golyniŏ padły łupym dwōch chopōw, co w ôstatni weekynd byli chycyni ôd pracownikōw ôchrōny w cyntrum handlowym. Syn i ôjciec poszli społym kraść, chociŏż pŏrã miesiyncy tymu jedyn z nich ôkrŏd drugigo. Kryminalni dowiedli, iże nastolatek we wrześniu porwoł ôjcu laptopa i aparat cyfrowy po włōmaniu sie do jego dōmu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W piōntek przed 15.00 szandarzi ôstali poproszyni ô interwyncyjõ w cyntrum handlowym. Wezwali ich ôchrōniŏrze, kerzi chyciyli dwōch chopōw na porywaniu maszynek do golyniŏ. W czasie legitymowaniŏ nastolatek podoł jednak fałszywe dane – niy swoje a ôd modszego brata.

Przitōmni wachtyrze prawa hned zarŏz wykryli cygaństwo i dowiedli, iże to niy ôn przed niymi stoji. 19-latek podoł sie za modszego brata, bo ôkrōm kradzieży sklepowyj mioł na sumiyniu moc poważniyjsze przewiniynie.

We wrześniu łōńskigo roku włōmoł sie do dōmu ôd swojigo ôjca i wyniōs z niego laptopa jak tyż aparat cyfrowy.

37-letni ôjciec, podobnie jak jego syn za kradzież sklepowõ ôstoł skŏrany sztrŏfōm. 19-latek dostoł ôkrōm tego sztrŏfa za cyganiynie szandarōw, a niyskorzij usłyszoł ôbskarżynie porwaniŏ z włōmaniym na szkodã ôjca. Hned stanie przed sōndym, grozi mu nawet do 10 lŏt heresztu.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-