Familijne porwanie

Maszynki do golyniŏ padły łupym dwōch chopōw, co w ôstatni weekynd byli chycyni ôd pracownikōw ôchrōny w cyntrum handlowym. Syn i ôjciec poszli społym kraść, chociŏż pŏrã miesiyncy tymu jedyn z nich ôkrŏd drugigo. Kryminalni dowiedli, iże nastolatek we wrześniu porwoł ôjcu laptopa i aparat cyfrowy po włōmaniu sie do jego dōmu.

W piōntek przed 15.00 szandarzi ôstali poproszyni ô interwyncyjõ w cyntrum handlowym. Wezwali ich ôchrōniŏrze, kerzi chyciyli dwōch chopōw na porywaniu maszynek do golyniŏ. W czasie legitymowaniŏ nastolatek podoł jednak fałszywe dane – niy swoje a ôd modszego brata.

Przitōmni wachtyrze prawa hned zarŏz wykryli cygaństwo i dowiedli, iże to niy ôn przed niymi stoji. 19-latek podoł sie za modszego brata, bo ôkrōm kradzieży sklepowyj mioł na sumiyniu moc poważniyjsze przewiniynie.

We wrześniu łōńskigo roku włōmoł sie do dōmu ôd swojigo ôjca i wyniōs z niego laptopa jak tyż aparat cyfrowy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

37-letni ôjciec, podobnie jak jego syn za kradzież sklepowõ ôstoł skŏrany sztrŏfōm. 19-latek dostoł ôkrōm tego sztrŏfa za cyganiynie szandarōw, a niyskorzij usłyszoł ôbskarżynie porwaniŏ z włōmaniym na szkodã ôjca. Hned stanie przed sōndym, grozi mu nawet do 10 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wsparcie dla Ukraińców

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza