FAČR potwierdziōł: Banik Ôstrawa ukrziwdzōny we finale

Czeskŏ Kōmisyja Fusbalowych Szidsrichtrōw FAČR  wydała dzisiej ôficjalny kōmunikat skuli finałowego szpilu Pucharu Republiki Czeskej Banik Ôstrawa – Slavia Praga. Kōmisyjŏ FAČR  stwierdziōła, że elwer dlŏ Slavije Praga, z kerego bōł tor na 1-0 dlŏ manszaftu ze stolicy Rep. Czeskej, bōł fejlerym szidsrichtra. Co to dŏwŏ? Krōm poczucia, że szpil mōg sie skōńczyć inakszyj, niż 2-0 dlŏ Pragi, niestety nic kōnkretnego. Możno yno dodatkowŏ motywacyjŏ dlŏ Banika Ôstrawa przed sobotnim szpilem z Mladōm Boleslav ô ôstatni plac z ligi czeskej w eliminacyjach do Ligi Europejskiej.

Co ciekawe, kōmisyjŏ podała 5 fejlerōw szidsrichtrōw z miniōnego tydnia: aże 3 z nich bōły fejlerōma na niekorzyść manszaftōw ze Ślōnska. Krōm Banika Ôstrawa ukrziwdzōny bōł jeszczy Slezsky Ôpawa we szpilu ze Bohemians Praga i MFK OKD Karwinŏ we szpilu z 1. FC Slovacko.

Cojś Wōm te sytuacyje przipōminajōm?

Źdrzōdło: https://facr.fotbal.cz/komunike-ze-zasedani-kr-facr-ze-dne-28-5-2019/a10381

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza