Europejski Majsterszaft we softbalu latoś na Ślōnsku

Ôd 30 czerwca do 6 lipca 2019 na Gōrnym Ślōnsku bandzie Europejski Majsterszaft we softbalu ôd kobiytōw, kere sōm tyż eliminacyjōma do Szpilōw Ôlimpijskich Tokio 2020.  Oberôrganizatorym majsterszaftu je Ôstrawa, kere doprosiōła jeszczy 3 ślōnske miasta po ôbu strōnach granicy: Rybnik, Żory a Fridek-Mistek.

Grać bandōm 23 manszafty we 4 grupach. We Rybniku i Żorach m.in. grupa C, kaj ôkrōm Polski bańdzie szło ôbejrzeć jeszczy Holandijŏ, Rusyjŏ, Irlandijŏ, Dania a Uherce (Madziary).

Majstra brōni Holandijŏ.

Ôkrōm medali walka bańdzie też ô piyrsze 6 placōw, kere dŏwajōm udział we turnieju kwalifikacyjnym dlŏ Europy i Afryki na Szpile Ôlimpijske we Tokio 2020.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tukej cołki szpilplan tych majsterszaftōw: 163_WECh20190510.

A szpile bandōm grane tukej:

Szportplac 1 & 2: Arrows Park, Průběžná 6178/2, OStrava Poruba, 70800
Szportplac 3: 73801, Frýdek Místek, 28. října 2428
Szportplac 4: 44-203 Rybnik ul. Partyzantów
Szportplac 5: 44-247, Żory, ul. Minimalna

Szpile bańdzie szło ôglōndać live we intrenecie: https://www.baseballsoftball.tv/ ale zaprŏszōmy do bezuchu ślōnskich sztadiōnōw we Ôstrawie, Żorach, Rybniku a Fridku-Mistku. Szpile we Żorach i Rybniku idzie ôbejrzeć za darmo!

A czymu tyn Majsterszaft na Ślōnsku? Możno skuli tego, co 3 na 4 majstrōw we baseballu i softbalu pochodzi ze Ślōnska. Majstrym Polski chopōw we baseballu je Silesia Rybnik, majstrym Rep. Czeskiej chopōw we baseballu je Arrows Ôstrawa, a majstrym Polski kobiyt we softbalu sōm Gepardy Żory.

Dej pozōr tyż:  46-letniŏ tynisistka ze Ślōnska wygrała turniyj WTA

Zdrzōdło: UM Rybnik i https://www.europeansoftball.org/,  fotografije: Piotr Masłowski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza