Dotacje na edukację. Rusza nowy nabór!

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach po raz kolejny został regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. To ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, której celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

DOTACJE NA EDUKACJĘ to jedno z działań, które ma na celu wesprzeć projekty edukacji kulturowej w regionie.

W tym roku przygotowane zostały dwie oferty dotacyjne – w zależności od możliwości, doświadczenia i potrzeb aplikujących: dla duetów nauczycieli i animatorów oraz na inicjatywy. W puli w sumie 75 tysięcy złotych.

24 czerwca 2019 roku o 10.00 zapraszamy na konferencję informacyjną projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, która odbędzie się Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Podczas spotkania przedstawimy szczegóły udziału w konkursie, pokażemy inspirujące praktyki i odpowiemy na wszystkie pytania. Wstęp bezpłatny!

PROGRAM:

10.00 „Dotacje na edukację – konkurs grantowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach”. Warunki i sposoby uczestnictwa.

10.30 „Lokalne partnerstwa animatorów i nauczycieli na rzecz edukacji kulturowej w regionie”. Inspiracje i praktyki.

11.00 – Konsultacje indywidualne dotyczące uczestnictwa w konkursie „Dotacje na edukację”.

Więcej informacji o projekcie, a także wszystkie niezbędne dokumenty, regulaminy i wnioski można znaleźć na stronie: www.rik.katowice.pl/bmk-slaskie

Nabór w tym roku trwa do 5 lipca 2019 roku. Warto zaznaczyć, że kolejne nabory odbędą się w 2020 i 2021 roku.

***

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

#bardzomlodakultura #bmk

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza