Do you speak gŏdka? – festiwal ślōnskij gŏdki (PROGRAM)

Do you speak gŏdka? – to festiwal ślōnskij gŏdki organizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, który premierowo odbędzie się w 2018 roku.

Od kilku lat można obserwować rosnącą obecność gŏdki w literaturze, muzyce, teatrze, działalności społecznej i gospodarczej oraz w wielu innych obszarach życia. Dynamika i wielość zdarzeń sprawia, że część z nich pojawia się i znika niepostrzeżenie, a to, co dla gŏdki najistotniejsze pozostaje nieuchwytne. I edycja festiwalu w 2018 roku ma rozpocząć systematyczne, coroczne podsumowanie najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z gŏdkōm oraz stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i refleksji nad jej fenomenem. Gŏdka jest faktem, a przetrwać może tylko dzięki żywej obecności w codziennym życiu jej użytkowników i sympatyków.

W programie znajdziemy między innymi debatę oksfordzką, konferencję na temat godki, escape room, panele dyskusyjne, koncerty, pokazy filmowe, warsztaty, czytanie performatywne i wiele innych – szczegółowy program przedstawiony jest w drugim załączniku.

Jak przekonuje Zbigniew Kadłubek w przesłaniu z okazji Festiwalu: liczy się radość i festiwal gŏdanio, uroczystość pochylonego „o”. Zachęcamy zatem do świętowania z nami!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Festiwal odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Katowicach. Na wszystkie wydarzenia (oprócz seansów filmowych) jest wstęp wolny.

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego)
Współorganizatorzy: Instytucja Filmowa „Silesia Film”, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
Partnerzy: Imago PR, Pro Loquela Silesiana, Kawiarnia Fotograficzna
Patroni medialni: Radio Piekary, Reflektor. Rozświetlamy Kulturę, Wachtyrz
AMBASADOR: Roobens / Rubens był z Bytomia

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

PROGRAM:

26.04.2018 (czwartek)

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / sala konferencyjna
godz. 12.00 Frele robią więcej dla gŏdki niż Szczepan Twardoch? – debata oxfordzka
Wstęp wolny

27.04.2018 (piątek)

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / Sklep
godz. 10.00-18.00 – Niy gŏdosz, niy wyleziesz – escape room
Wstęp wolny

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / sala konferencyjna
godz. 13.00 – 16.00 Ślōnsko gŏdka – już język czy jeszcze gwara? – konferencja
godz. 17.00 – Gŏdki ô gŏdce – debata o gŏdce w teatrze / uczestnicy: Marcin Gaweł, Iwona Woźniak (Teatr Naumiony), Mirosław Neinert (Teatr Korez), Robert Talarczyk (Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach), prowadzenie: Aleksandra Czapla-Oslislo
godz. 18.30 – Gŏdki ô gŏdce – debata o gŏdce w muzyce / uczestnicy: Grzegorz Płonka, Kajetan Mazur (BUŁEK), Robert ROBUR Binias (zespół Hasiok), prowadzenie: Adam Kowalski
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / Kawiarnia Fotograficzna
godz. 20.00 – Spotkanie słowno-muzyczne „Życie Pieśniczką Pisane” – koncert Grzegorza Płonki
Wstęp wolny

Kino Kosmos, ulica Sokolska 66 / sala Solaris
godz. 18.00 – Filmy z gŏdkōm: „Grzeszny żywot Franciszka Buły” (reż. J. Kidawa) + prelekcja prof. Andrzeja Gwoździa
godz. 20.00 – Filmy z gŏdkōm: „Angelus” (reż. L. Majewski) + prelekcja prof. Andrzeja Gwoździa
Karnet: 40 zł (do nabycia w kasie Kina Kosmos), bilety 12/14 zł (do nabycia poprzez filmowa.net i w kasie Kina Kosmos)

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

28.04.2018 (sobota)

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / Sklep
godz. 10.00-18.00 – Niy gŏdosz, niy wyleziesz – escape room
Wstęp wolny

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / sala konferencyjna
godz. 9.00-13.00 Gŏdōm Ci, gŏdej! Gŏdka w wystąpieniach publicznych – warsztaty z Marcinem Gawłem
godz. 11.00-14.00 Bery i bojki – warsztaty z wykorzystaniem teatru cieni z Iwoną Woźniak i Sandrą Jaworudzką
godz. 17.00 – Gŏdki ô gŏdce – debata o gŏdce w marketingu / uczestnicy: Klaudia Roksela (Gryfnie), Mateusz Ledwig (Roobens / Rubens był z Bytomia), Adrian Górecki (PoNaszymu.pl), Mateusz Sebastian (bele kaj), prowadzenie: Marta Rosół
godz. 18.30 – Gŏdki ô gŏdce – debata o gŏdce w literaturze / Zbigniew Kadłubek, Pejter Długosz, Karol Gwóźdź, Rafał Szyma, prowadzenie: Bernadeta Prandzioch
Wstęp wolny

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ulica Teatralna 4 / Kawiarnia Fotograficzna
godz. 20.00 – Rajza do pojstrzodka. Żywo poezyjo ze żywōm muzykom – slam poetycki / prowadzenie: Marcin Musiał, gra: Rabbit on The Moon
Wstęp wolny

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Rynek / schody przy wejściu głównym
godz. 14.00-16.00 – Gŏdki z klotki, czyli gŏdka na wolności – czytanie plenerowe śląskiej literatury / reżyseria: Marcin Gaweł, aktorzy: Jolanta Tambor, Adam Pastuch, Zbigniew Kadłubek, Olgierd Łukaszewicz, Robert Talarczyk, Michał Lupa
Wstęp wolny

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – Scena w Galerii / Galeria Katowicka, ulica 3 maja 30
godz. 16.00-18.00 – Za hołdami, za lasami – czytanie aktorskie bajek wyróżnionych w konkursie na bajkę po śląsku
Wstęp wolny

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Kino Kosmos, ulica Sokolska 66 / sala Solaris
godz. 18.00 – Filmy z gŏdkōm: „Człowiek znikąd” (reż. J. Kłyk) + prelekcja prof. Andrzeja Gwoździa
godz. 20.00 – Filmy z gŏdkōm: „Jak przed wojną” (reż. E. Kluczniok) + prelekcja prof. Andrzeja Gwoździa
Karnet: 40 zł (do nabycia w kasie Kina Kosmos), bilety 12/14 zł (do nabycia poprzez filmowa.net i w kasie Kina Kosmos)

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza