Diktanda po ślōnsku do szkołōw

W dniu 31 moja ô godz. 10.00 we Rybnickim ôśrodku WOM, bōł Rybnicki Diktand po ślōnsku do szkołōw podstawowych, kery zôrganizowoł Alojzy Zimōńczyk z WOM, przi udziale Miasta Rybnika – Zenon Adamski a stowarzyszynio Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich – Józef Porwoł. Przi ôkazyji diktanda poeta Stanisław Neblik, pseudonim Fojerman, ôpowiadoł bajtlōm ô ślōnsku i ślōnskij godce.

I plac na diktandzie erbła Dominika Dudek

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II Rudzkim Dyktandzie Godki Śląskiej, które odbędzie się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. W tym roku w związku z brakiem zainteresowania miasta Ruda Śląska uczestnicy walczyć będą o Puchar Prezesa DURŚ, wycieczki zagraniczne do Brukseli ufundowane przez europosła Łukasza Kohuta oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się pod adresem zso3arzepka@tlen.pl do dnia 7 czerwca 2019.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza