Cykl spotkań naukowych „Silesian Studies/ Badania śląskoznawcze”

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został zorganizowany cykl seminariów naukowych oraz wykładów gościnnych zatytułowany „Silesian Studies/ Badania śląskoznawcze”. Pierwszy wykład odbędzie się 17 listopada 2022 roku, a wygłosi go dr Lukáš Vomlela – politolog, pracownik Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Wydziału Polityk Publicznych w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Border and Regional Studies. W pracy badawczej zajmuje się systemami politycznymi, transformacją polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, partiami politycznymi oraz elitami politycznymi.

Zaplanowany wykład obejmuje fenomen rozwoju tożsamości śląskiej w Republice Czeskiej po roku 1989. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mogliśmy obserwować nasilenie przejawów tożsamości śląskiej przede wszystkim na Górnym Śląsku, który znajduje się na obszarze dzisiejszej Polski. W czeskiej części regionu również występowały podobne procesy, aczkolwiek były one zdecydowanie słabsze i nie miały wzmacniających ich uwarunkowań. Celem wystąpienia jest analiza śląskiej tożsamości, która jest rozumiana jako tożsamość regionalna przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, politycznych, administracyjnych i społecznych. Obejmuje ona również zrozumienie czeskiej części Górnego Śląska jako jednej całości, do dziś charakteryzującej się znacznym zróżnicowaniem. Omówione zostaną ponadto wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych w Republice Czeskiej (lub Czechosłowacji) w latach 1991, 2001, 2011 i częściowo wyniki spisu z 2021 roku. Do badania wykorzystane zostały dane na poziomie gmin, które posłużą analizie zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi częściami czeskiej części historycznego Górnego Śląska.

Dej pozōr tyż:  Barbórka vs. Barbarafest - krótko geszichta fedrowania na Ślonsku

Organizatorką cyklu spotkań jest dr Anna Muś, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Mapa na grafice tytułowej: KirkEN at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Cykl spotkań naukowych „Silesian Studies/ Badania śląskoznawcze”

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza