Bytom: Zaproszenie na spacer archeologiczny

Już w najbliższą sobotę o godzinie 13.00 zapraszamy na opowieść o pierwszym kościele parafialnym w Bytomiu! W trakcie spaceru archeologicznego porozmawiamy przede wszystkim o historii świątyni – a dokładniej o jej powstaniu i kolejnych przebudowach – o krypcie, cmentarzu oraz o zachowanych reliktach architektonicznych.

Wystartujemy z placu Jana III Sobieskiego 2, a następnie przez rynek – ten współczesny i ten średniowieczny – udamy się na plac klasztorny, gdzie po odebraniu kluczy wejdziemy do kościoła św. Wojciecha wcześniej znanego jako św. Mikołaja (drugiej świątyni miasta Bytomia, będącej fundacją książęcą). We wnętrzu kościoła poruszymy temat nekropoli książęcej w Bytomiu i przejdziemy przez kaplicę św. Anny aż do zakrystii. Zobaczymy zachowane płyty nagrobne Aleksego ze Spisza oraz Jadwigi Kamieńskiej z d. Gosławskiej. Serdecznie zapraszamy na wędrówkę!

kiedy? 1 lipca 2023 (sobota), godz. 13.00
gdzie? zbiórka przed Muzeum, pl. Jana III Sobieskiego 2
kto prowadzi? Jarosław Święcicki
wstęp? 2 zł

Dej pozōr tyż:  Tydzień śląskiej nauki w Europarlamencie, czyli Śląsk w Europie 3.0!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza