Bytom: Muzeum Górnośląskie z prestiżową nagrodą

Pogotowie kulturalne docenione! Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z prestiżową nagrodą muzealną. Bytomska placówka jest autorem jednego z trzech najlepszych programów edukacyjnych 2019 roku. Muzealny projekt „Pogotowie kulturalne” otrzymał wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019. To najważniejszy konkurs dla muzealników w Polsce. Dzięki temu pomysłowi, osoby z chorobą nowotworową i innymi schorzeniami wykluczającymi udział w wydarzeniach kulturalnych, mają stały dostęp do informacji nie tylko z dziedziny kultury, sztuki, historii ale także przyrody, archeologii i etnografii. W 2019 roku program miał charakter stacjonarny i realizowany był na oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W obecnym roku doczekał się kontynuacji w wersji online: w ramach projektu powstało 15 filmów edukacyjnych i koncertów. 

W poniedziałek 19 października br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się uroczysta gala konkursowa w ramach Wydarzenia Muzealnego Roku Sybilla 2019. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Podczas gali Muzeum Górnośląskie zostało wyróżnione w 40. edycji konkursu. Nagroda Sybilli została przyznana w kategorii „Edukacja” za projekt „Pogotowie kulturalne”.

„Pogotowie kulturalne” – to program, którego celem jest upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą nowotworową. Adresatami projektu są także ci, którzy z przyczyn zdrowotnych- niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym. To właśnie z myślą o nich przygotowano filmy z dziedziny sztuki, muzyki, przyrody, historii, archeologii, etnografii czy architektury. Filmy można oglądać, wchodząc poprzez muzealną stronę https://muzeum.bytom.pl/?page_id=17015.

Dej pozōr tyż:  O Ślązakach i Śląsku w Dobrodzieniu i w Europie!

Jednym z elementów projektu były także prelekcje prowadzone na dziennym oddziale chemioterapii, gdzie chorzy przyjmują tzw. chemię. W zeszłym roku taki cykl odbył się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym imienia prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Raz w tygodniu na odział Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przyjeżdżali specjaliści z dziedziny archeologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody przywożąc ze sobą jeden z najcenniejszych zabytków. Pacjenci poznali zasady tworzenia kolekcji, uczyli się metod opieki nad zabytkami poprzez warsztatowe spotkania z konserwatorami oraz poznawali działalność edukacyjną i około muzealną. W budynku katowickiego szpitala odbyły się także kameralne koncerty, nad których poziomem czuwało Śląskie Towarzystwo Muzyczne. W doborze tematyki i metod pracy z pacjentami muzealnicy ściśle współpracowali z psychologami klinicznymi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza