Brazylijskŏ synatōr zaszokowała (nieftorych)

Do niecodziynej sytuacyje doszło 1 lutego we czasie zaprzysiynżyniŏ brazylijskigo parlamyntu. Nowo ôbranŏ synatōr Ana Paula da Silva zszokowała wszyjskich swojōm kreacyjōm.

43-letniŏ synatorka wystōmpiyła we krwistoczyrwōnym klajdzie, ale niy to zaszokowało co niykerych kōmyntatorōw. Barzij rozchodziyło sie ô srogość dekoltu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Primeira sessão legislativa do ano! Agora é arregaçar as mangas e trabalhar!!! ❤😍

Post udostępniony przez Ana Paula da Silva 🇧🇷 (@deputadapaulinha)


Cytowanŏ ôd portalu independent.ie da Silva zapewniŏ, iże niy planuje zmiyniać swojigo spusobu ôblykaniŏ a wszyjske poważniyjsze ataki w jeji richtōngu bydzie kerować do gyrichtu. Dochōd z ewyntualnych wygranych rekōmpynsat chce przekazować na cyle charytatywne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A wy co myślicie ô cołkij sytuacyji?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza