Aleksander Lubina: Vier Poeten

Frügen sie sanft oder laut

was der Herren

Stanik und Mirek,

Grzegorz  und Irek,

Dichten schenke,

–  hinge Poesie an herben Tropfen,

tränken Reimer Ambrosie aus Tropfen,

nach Vodka rieche schlesische Haut,

und Vernnunft sänke im jungen Wein.

 

Stolz, nüchtern, doch gesprächig

scheinen die Dichter

Stanik und Mirek,

Grzegorz  und Irek,

denn nicht nur dank dem Nürnberger Trichter

sähen und ernten ernsthaft und lässig

in der Godka, der Engel und Teufel Sprache

nehmen

Stanik und Mirek,

Grzegorz  und Irek,

in Gruben Farben un Hütten Tönen

am Schweigen Rache,

 

die vier Poeten

Stanik und Mirek,

Grzegorz  und Irek,

die mit Geschick Schlesien  vervöhnen.

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Dej pozōr tyż:  Joseph von Eichendorff jako patron ulic i placów

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza