“Ajncla” ôtwiyrŏ sie we nowym placu

Ajncla to gyszeft, we kerym idzie kupić roztōmajte ślōnske gadżety, na gyszynk abo pamiōntka. Bez pōłtora roka Ajncla znojdywała sie przi ul. Czechowa 8/16 na Katowickim Nikiszu. Znojdywała sie – bo jak pōinformowała samŏ Ajncla już we nojbliższõ sobotã ôdźwierzy sie nowy lokal. Gyszeft dalij ôstowŏ na Nikiszu ino, że terŏz fest bliżyj rynku bo nowy lokal znojdywać sie bydzie przi ul. Krawczyka 5.

We nowym gyszefcie bydzie szło kupić roztōmajte ślōnske a bergmōńske gadżety, ciykawe antyki a moc ksiōnżek. Tymu tyż jak mŏcie bez nojbliższõ sobotã cajt to zachyncōmy do prziścia na ôdźwierzynie kere napocznie sie ô 10:00.

Ôficjalne wydŏrzynie poradzicie filować sam: https://www.facebook.com/events/171783131437554

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „“Ajncla” ôtwiyrŏ sie we nowym placu

 • 7 kwiytnia 2021 ô 18:23
  Permalink

  A w internecie cosik łotworzy w sobotã dlo tych co nie mogą przyleźć

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza