8 tydni… i szlus! [Prima aprilis]

Dziynkujymy Wōm, nasze czytelniki, za te niysamowite ôsiym tydni spōlnego wachtyrzowaniŏ. Prziszoł ale czas, coby pedzieć se adije! Ôd 3 kwietnia kōńczymy robić przi Wachtyrzu.

Kōńczymy, ale sie niy tracymy! Zajta wachtyrz.eu bydzie Wŏs przekerowywać do naszego nowego projektu.

Wszysko skuli tego, co Wachtyrza kupiōł jedyn mydialny kōncyrn. Mōmy se to naprŏwda w zŏcy. Wierzymy, co zaczynōmy terŏzki nowy rozdział w naszyj robocie do ślōnskij kultury a gŏdki.

Niy śmiymy jeszcze pedzieć ofyn, ô jako fyrma sie rozchodzi. Mało podpowiydź znojdziecie ale we zdjyńciu z poczōntku tego ôgłoszynia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôstōńcie z nami; zmiyniōmy marka, ale niy nasza misyjo!

 

Kōmyntarz redakcyji: Ja, to bōł yno szpas na prima aprilis. Nie gorszycie sie, pra?

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza