43. Jarmark Wielkanocny w Opolu – program imprezy

W dniu 25 marca (Niedziela Palmowa) zapraszamy serdecznie na 43. Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej.

W PROGRAMIE IMPREZY:

O duszo wszelka nabożna – Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Ani Brody, godz. 16.00 – 17.00 zabytkowy kościół z Gręboszowa.

Kroszonki Opolskie 2018 – Wręczenie nagród laureatom XXVII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej, godz. 10.30-11.15, namiot na łące „Wełna”.
Otwarcie wystawy pokonkursowej Kroszonki Opolskie 2018,  godz.12.00-12.30 spichlerz
z Grudyni.
Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, śląskiego oraz kresowego, godz.10.00 do 18.00, chałupa ze Starego Lasu  oraz chałupa z Antoniowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nabożeństwo drogi krzyżowej z poświeceniem palm wielkanocnych, przy współudziale Zespołu wokalno-instrumentalnego z Luboszyc,15.00-15.40, kościół z Gręboszowa.

Płyń Marzaneczko Pokaz obrzędu topienia marzanny w wykonaniu zespołu Szwarne Dziołchy”, godz. 14.30 w zagrodzie „młyńskiej”.
Wiosna się budzi! – świąteczne warsztaty dla najmłodszych, w godz. 11.00-17.00, z przerwami:

 • Warsztaty rodzinne pn. Lukrowe fantazje, Świerczyńska Agnieszka, Lech Alicja: I grupa: 11:00-12:00; II grupa: 12:30-13:30; III grupa: 14:00-15:00, izba w budynku mieszkalno-gospodarczym, w zagrodzie „nyskiej”*
 • Warsztaty plastyczne dla dzieci pn. Wiosenne kwiaty z bibuły, Osiedlowy Klub Chaberek
  w Opolu, godz. 12:00-17:00 okolice drewnianego mostku, łąka „budkowicka”
 • Warsztaty plastyczne dla dzieci pn. Gipsowe ozdoby wielkanocne, Księga Przygód
  Przedszkole językowe w Opolu, godz. 10:00-17:00 zagroda “młyńska”.
 • Warsztaty plastyczne dla dzieci, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, sala audiowizualna.

Kto ma chleb, ten ma wszystko – wypiek i degustacja tradycyjnego chleba, godz. 11.00-17.00 (z przerwami) zabytkowy piec z Rudziczki.
Zwierzęta na dawnej opolskiej wsi prezentacja zwierząt gospodarskich realizowana przez Ośrodek turystyczno – rekreacyjny  Lipińscy  z Przysieczy, godz. 10.00-18.00, zagroda „Budkowice”

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Las wokół nas – spotkanie edukacyjne z dzikimi mieszkańcami lasu,  realizowane przez “Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” Fundacji Świętego Huberta
w Wyszonowicach, godz. 10.00-18.00, zagroda z Kup.

Pokazy w dawnej zagrodzie, w godz. 10.00-18.00**:

 • Pokaz gotowania żuru wielkanocnego, chałupa z Radłowa (kuchnia)
 • Pokaz wykonywania ozdób wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego, chałupa z Radłowa
 • Pokaz wędzenia wędlin w zabytkowym kominie, chałupa z Kamieńca
 • Pokaz kowalstwa, kuźnia z Ziemiełowic
 • Pokaz zdobienia jaj techniką rytowniczą, zagroda „Młyńska”
 • Pokaz rzeźby w drewnie, zagroda „młyńska’
 • Pokaz zdobienia wielkanocnych pierników, zagroda „Wełna”
 • Pokaz zdobienia jaj sitowiem, zagroda „Wełna”
 • Pokaz zdobienia jaj techniką rytowniczą, zagroda „Wełna”
 • Pokaz malowania jaj – tworzenia pisanek, zagroda „Wełna”
 • Pokaz tworzenia palm wielkanocnych, zagroda „Wełna”
 • Pokaz zdobienia jaj wielkanocnych technika rytowniczą , chałupa z Kup
 • Pokaz haftu klockowego, chałupa z Kozub, izba mieszkalna
 • Pokaz skórnictwa, zagroda przy chałupie z Kozub
 • Pokaz przędzenia na kołowrotku, zagroda „Wełna”
 • Pokaz wykonywania łyżek z drewna, zagroda „Wełna”

Muzyka w skansenie występy zespołów folklorystycznych:
– 
“Walczanki” z Walc,
–  “Szwarne dziołchy”z Górażdży,
–  “Leśne Echo” – zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy,
–  Adam Urbaniak i Przyjaciele,
–  Zespół dziecięcy z Przedszkola Publicznego nr. 6 ze Zdzieszowic.

Bogata oferta handlowa: około 170 stoisk handlowych z wyrobami ludowej twórczości artystycznej
i rzemiosła oraz wyrobami kulinarnymi, godz. 10.00-18.00, teren Muzeum.

Oferta gastronomiczna: Obsługa gastronomiczna w godz. 10.00-18.00 na łące „Wełna”.

Udostępnienie do zwiedzania obiektów zabytkowych: Chałupa z Antoniowa, Młyn wodny
z Siołkowic, chałupa z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Kamieńca, chałupa ze Sternalic – ekspozycja szkoły wiejskiej, chałupa ze Starego Lasu –  ekspozycja Kresowian, chałupa z Radłowa, kościół
z Gręboszowa, kuźnia z Ziemiełowic, chałupa z Kozub, chałupa z Kup, spichlerz z Grudyni (wystawa).

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

UWAGA:
*   obowiązują wcześniejsze zapisy
** pokazy kulinarne realizowane są do wyczerpania zapasów.

Organizator:
Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
Ceny biletów wstępu: 10,00; 5,00; 1,00 (jest możliwość zakupu biletów online!)

Miejsce: ul. Wrocławska 174, dojazd autobusami linii 9 Bierkowice i 5

Źródło: http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza