26. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

W dniach od 21 do 28 września 2018 w uroczym Głogówku rozbrzmiewać będą koncerty w ramach  26. Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.

Pamięć o pobycie Ludwiga van Beethovena w gościnie u Franza Wenzla von Oppersdorffa w 1806 roku to stały pretekst, aby skoncentrować się na muzycznym dziedzictwie tej górnośląskiej perełki. Jak co roku, organizatorzy pragną zaprosić wszystkich entuzjastów kultury i sztuki do wspólnego przeżywania koncertowych emocji. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakacie poniżej oraz na stronie festiwalu, gdzie także prezentowane są sylwetki wszystkich artystów, którzy uświetnia ten festiwal.

Wizyta na festiwalu to także świetna okazja do zapoznania się z postępem prac renowacyjnych na zamku Oppersdorffów.

Tradycyjnie, wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, nie obowiązują również wejściówki ani rezerwacja miejsc. Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela biuro festiwalowe pod numer 77 4373500.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dodatkowe informacje na temat Festiwalu znajdziecie Państwo również na stronie internetowej: www.silesianbeethovenfestival.com

Dej pozōr tyż:  W Stacji Biblioteka dyskutować będą o śląskich miastach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza