“1989” Grzegorza Kopaczewskiego Historyczną Książką roku 2019!

Zakończył się plebiscyt “Historia Zebrana” portali Histmag.org i granice.pl na Historyczną Książkę roku 2019. W kategorii “W rolach głównych” głosowanie internautów wygrała książka “1989Grzegorza Kopaczewskiego, która ukazała się pod patronatem naszego portalu.  Gratulujemy autorowi i zapraszamy tym bardziej do lektury. Tutaj link do oficjalnych wyników.

A o czym jest książka “1989” Grzegorza Kopaczewskiego? To ciepła i zabawna opowieść o pasji, marzeniach, ambicji i sile lokalnej wspólnoty. Lekkie i zręczne połączenie wspomnień i historycznego eseju. Autor, rocznik 1977, mieszkaniec chorzowskiego Klimzowca, z perspektywy nastolatka wspomina ostatni tytuł mistrzowski dla drużyny Ruchu Chorzów wraz z otaczającą ówczesną rzeczywistością. Książka zyskała już polecenie Wojciech Kuczoka oraz bardzo pozytywną recenzję Pawła Czado z Katowickiej Gazety Wyborczej, który pisał m.in.: “Niebiescy doczekali się swojego Nicka Hornby’ego. Serdecznie uśmiałem się, czytając te wspomnienia. Kopaczewski bardzo plastycznie oddaje swe tęsknoty, nadzieje, paroksyzmy kibicowskiej radości i wściekłości… wspaniale opisuje, jak dziecięca wrażliwość musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Wszystkim polecam tę książkę.”

Pełna recenzja Pawła Czado na stronie Gazety Wyborczej.

To trzecia książka Grzegorza Kopaczewskiego. Wcześniej w Wydawnictwie Czarnym wydał powieści Global nation. Obrazki z czasów popkultury i Huta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przypomnijmy też, że to ten sam konkurs, który w 2016 roku wygrała książka “Dziennik księdza Franza Pawlara” – zapis Tragedii Górnośląskiej z 1945 roku na podstawie pamiętnika księdza z Pławniowic. Dziennik został opracowany przez Leszka Jodlińskiego i jego drugie wydanie jest dostępne w wydawnictwie AZORY: https://azorywydawnictwo.pl/zapowiedzi/nasze-publikacje/

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

O tej publikacji obecny wydawca pisze m.in. tak:

Dziennik księdza Franza Pawlara daje przejmujący i bardzo osobisty obraz wsi górnośląskiej i pośrednio podobnych jej osad i małych miasteczek Górnego Śląska w czasie tzw. godziny zero i czasu określanego współcześnie mianem Tragedii Górnośląskiej. Narracja księdza Pawlara to obraz Śląska, zamkniętego do mikrokosmosu podgliwickich Pławniowic (niem. Plawniowitz), zajmowanych przez Armię Sowiecką. Osobisty, a mimo to niemal dokumentalny obraz Pławniowic w 1945 r., jednej z wielu górnośląskich wiosek u schyłku jednego totalitaryzmu i zniewolenia przez nowy. To epicko powściągliwa, lecz bardzo osobista relacja księdza, przede wszystkim jednak mieszkańca górnośląskiej wsi, bacznego obserwatora, z wyraźnym nerwem literackim. Dziennik jest opisem postaw ludzi wobec zła, poddawania mu się lub przeciwstawiania.

To także prosta opowieść na temat tego, co dzieje się każdego dnia. Jak reagują mieszkańcy na zmiany, jak giną, jak uczestniczą w złu lub mu się przeciwstawiają. Świadom wyjątkowego charakteru zdarzeń w których uczestniczy, ksiądz Pawlar postanowił je wiernie opisać.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza