100 śląskich książek dla 25 bibliotek! Poszukiwany sponsor

Wydawnictwo Silesia Progress wystawiło do zakupu pakiet sponsorski 25 kompletów książek z serii Canon Silesiae (po 4 książki w pakiecie, na które składają się Finis Silesiae” Henryka Wańka, Joseph von Eichendorff. Inaczej” Margarethe Korzeniewicz, Dante i inksi, i jeszcze inksi czyli klasyka poezji światowej w śląskim tłumaczeniu Mirosława Syniawy oraz Grunt” Anny Malcharkowej), którymi ma zostać obdarowanych 25 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych na historycznym Górnym Śląsku. Razem ma zostać wysłanych zatem 100 książek.

“Nie możemy się doczekać na prawne rozwiązania polskiego państwa oraz programowe wsparcie naszej kultury i języka, ale możemy dbać o nią sami. To już kolejna inicjatywa naszego wydawnictwa, gdzie staramy się znaleźć partnera do upowszechniania dobrej śląskiej literatury na Górnym Śląsku. Przy pierwszej podobnej inicjatywie dzięki wsparciu prywatnej osoby – Joachima Dronia – udało nam się przekazać aż 200 książek do 50 bibliotek: po dwie pisane po śląsku a dwie po polsku, ale dotyczące Śląska i pokazujące śląski punkt widzenia naszej historii i teraźniejszości.” – mówi Pejter Długosz z wydawnictwa Silesia Progress.

Wydawnictwo Silesia Progress wykonana wysyłkę, przedstawi listę obdarowanych bibliotek i wystawi darczyńcy fakturę (w razie potrzeby można ją rozliczyć w kosztach prowadzenia swojej firmy).

Darczyńca otrzyma złoty certyfikat Mecynasa Śląskiej Gŏdki oraz obraz Jarosława Kassnera “TELKSINOE – Czarująca umysł”, który wsparł akcję już po raz drugi. Podczas pierwszej akcji ten górnośląski malarz przygotował obraz “MNEME – CANON SILESIAE”.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w lutym - śląskie kalendarium

Wartość wysłanych książek to 4.300 złotych, ale wydawnictwo udostępnia je za 3.500 złotych.

Już raz przeprowadzono taką akcję, wówczas dzięki p. Joachimowi DRONIA obdarowano 50 bibliotek. Także dzięki pomocy prywatnych sponsorów 50 książek prof. Wilhelma Goreckiego “Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku” trafiło do bibliotek na Śląsku.

Zainteresowaniem cieszy się także akcja Mecynas Ślōnskij Godki, gdzie można zasponsorować małe pakiet (4-5 książek) wybranej szkole czy bibliotece na Śląsku lub zadbać o to, żeby książki wydawane po śląsku trafiały do najważniejszych ośrodków slawistycznych na świecie, dzięki czemu powstają artykuły naukowe o języku śląskim w różnych ośrodkach europejskich i śwatowych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza