100 lot – podug nos?

Na przileżytoś stu lot ôd ślōnskich “powstań” i plebiscytu lotajōm fligry (jak w sobota we Katowicach), jeżdżōm cugi (jak tyn złoty, co pojechoł do Warszawy), a po blokach pokazujōm sie murale. Zdo sie, co bez nastympne trzi lata durś bydzie sie co dzioć w tym tymacie.

Nōm żodyn takigo festu na ta przileżytoś niy zrychtuje. Nōm – “ślōnskim Ślōnzokōm”, do kierych pamiyńć ô tamtych zdarzyniach je ważno, ale niy radosno. Do kierych niy ma to czas zwyciynski abo przegrany, ino czas ôfiar, bamōncynio i krziwdy.

Niy bydymy mieć fligrōw i złotego cugu – pomyślołech – ale przeca swojij pamiyńci mogymy dać fajne szaty. Tōż zrychtowołech pora ôbrozkōw – ćwiczynie, jak by tyż ślōnskie ôbchody tych stu lot mogły wyglōndać. Jak tyż Wōm sie to widzi?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Górnoślązacy pomiędzy niemieckim „szlagrem” a „śląską pieśniczką” spod pióra Hadyny (cz. 3)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza