100 lot – podug nos?

Na przileżytoś stu lot ôd ślōnskich “powstań” i plebiscytu lotajōm fligry (jak w sobota we Katowicach), jeżdżōm cugi (jak tyn złoty, co pojechoł do Warszawy), a po blokach pokazujōm sie murale. Zdo sie, co bez nastympne trzi lata durś bydzie sie co dzioć w tym tymacie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nōm żodyn takigo festu na ta przileżytoś niy zrychtuje. Nōm – “ślōnskim Ślōnzokōm”, do kierych pamiyńć ô tamtych zdarzyniach je ważno, ale niy radosno. Do kierych niy ma to czas zwyciynski abo przegrany, ino czas ôfiar, bamōncynio i krziwdy.

Niy bydymy mieć fligrōw i złotego cugu – pomyślołech – ale przeca swojij pamiyńci mogymy dać fajne szaty. Tōż zrychtowołech pora ôbrozkōw – ćwiczynie, jak by tyż ślōnskie ôbchody tych stu lot mogły wyglōndać. Jak tyż Wōm sie to widzi?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza