Moje kōnto

[wpuf_account]

Ze swojigo kōnta możesz tyż zarzōndzać ôgłoszyniami abo napisać nowe.

Twoje dane i kasowanie kōnta

Jeźli chcesz dostać wykŏz wszyjskich danych zebranych ô Tobie ôd portalu Wachtyrz.eu, prziślij nōm wiadōmość ze nazwōm swojigo kōnta pod adresã dane@wachtyrz.eu. Dostaniesz na swōj email prośbã ô potwierdzynie, że chcesz dostać dane, a po Twojij zgodzie prziślymy Ci je na adresã emailowõ, co jã mŏsz wpisanõ we swojim kōncie.

Żeby skasować kōnto, kliknij Skasuj kōnto. Po klikniyńciu poproszymy ô potwierdzynie hasłym, iże chcesz je wyciepnōńć. Wszyjske dane, społym ze Twojymi artykułami i ôbrŏzkami ôpublikowanymi na Wachtyrz.eu, bydōm skasowane.