Tusty quiz na tusty czwŏrtek

Kaj idymy po słodke?

Dobrze! Źle!

Po co dzisiej sōm nojdugsze raje?

Dobrze! Źle!

Te maszkety na fotografiji to:

Dobrze! Źle!

Z posypkōm.

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Co to je?

krzysiu.net
Dobrze! Źle!

Robi sie jã z ajerkōniakym.

Silar / Wikimedia Commons
Dobrze! Źle!

Po polsku landrynki. A po naszymu?

Dobrze! Źle!

Z czym sōm amolŏki?

Brytyjske amolŏki nazywajōm sie gupotki. Ka Faraq Gatri / Wikimedia Commons
Dobrze! Źle!

Na co sie dŏwŏ szlagzanã?

Dobrze! Źle!

Tusty quiz na Tusty Czwŏrtek
Tortynsztik

Jak tela wiysz ô ślōnskich maszketach, to Ci kreple niy styknōm. Dej sie dzisiej pokōj z ôbiadym, ino zarŏz sie zjydz kōncek torty. Foto: Hedwig Storch / Wikimedia Commons
Szekōlada

Ciebie kreple niy styknōm. Dociep dzisiej dō nich jeszcze jakõ szekōladã. Abo kreple ze szekōladōm i szlagzanōm. I szekōladã.
Kreple

Dzisiej je dobry dziyń, coby zjeś wiyncyj wiedzy ô ślōnskich maszketach, beztōż dzisiej dwa ekstra kreple, coby lepij do gowy wchodziyło.

Share your Results:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza