SuperQuiz: Herby górnośląskich miast – 3 w 1

Do tej pory przygotowaliśmy trzy poziomy quizów dotyczących herbów górnośląskich miast na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. W przygotowaniu jest jeszcze poziom ekspercki, ale gdyby ktoś przeoczył wcześniejsze poziomy, to zebraliśmy wszystkie trzy w jednym miejscu. Zapraszamy do zabawy.

Poziom podstawowy:

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A to herb miasta?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A to herb miasta?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Orzeł i wieża to herb?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Orzeł i róża to herb?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A jakie to miasto?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A jakie to miasto graniczne? (część śląska po lewej stronie)

Dobrze! Źle!

A ta brodata głowa to herb?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast - poziom podstawowy
Profesor górnośląskiej heraldyki

Heraldyka górnośląskich miast nie jest ci obca. Gratulujemy!
Jest dobrze!

Do profesury trochę brakuje, ale nie jest źle.
Można lepiej...

Spotkaliśmy już osoby, które odpowiadały lepiej, ale wynik około 50% nie jest najgorszy.
A symbolem Opola jest Syrenka 😉

Na początek zapraszamy do Wikipedii i przejrzenia herbów 30 największych miast Górnego Śląska 🙂

Share your Results:

 

Poziom średni:

Kozie głowy to herb miasta...

Dobrze! Źle!

To herb jakiego górnośląskiego miasta?

Dobrze! Źle!

To herb miasta...

Dobrze! Źle!

Zbroja rycerska to herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Ten industrialny herb należy do?

Dobrze! Źle!

To herb?

Dobrze! Źle!

Ten czarny orzeł znajduje się na herbie?

Dobrze! Źle!

Te mury z bramą zdobią herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Kolejny herb z połową górnośląskiego orła. Do jakiego miasta należy?

Dobrze! Źle!

Ten herb należy do miasta...

Dobrze! Źle!

Ostatni herb należy do?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast - poziom średni
Profesor śląskiej heraldyki

Świetnie poradziłeś sobie z poziomem średnim.
Jest bardzo dobrze!

Bardzo dobrze, to nie był najłatwiejszy test.
Wciąż dobrze 🙂

Wciąż byłby to zdany test, a miasta już nie dla wszystkich oczywiste.
Na ja...

Nie odgadłeś nawet połowy herbów górnośląskich miast. Trzeba się podszkolić. Może zacząć od poziomu podstawowego? https://wachtyrz.eu/quiz-herby-gornoslaskich-miast-poziom-podstawowy/

Share your Results:

 

Poziom zaawansowany:

Jakiego granicznego miasta jest to herb?

Dobrze! Źle!

A to herb?

Dobrze! Źle!

Jakie miasto symbolizuje ten herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Takim herbem zaprasza:

Dobrze! Źle!

Ten symbol widnieje na herbie miasta:

Dobrze! Źle!

Taki herb znajdziemy w:

Dobrze! Źle!

Tak bogaty herb należy do:

Dobrze! Źle!

Jakie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasta posiada taki herb?

Dobrze! Źle!

A to herb?

Dobrze! Źle!

W jakim mieście wybrano taki herb?

Dobrze! Źle!

Taki herb należy do?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast – poziom podstawowy
Profesor górnośląskiej heraldyki

Na tym poziomie tyle poprawnych odpowiedzi? Gratulujemy! Interesujesz się górnośląskimi miastami i ich heraldyką.
Bardzo dobrze! Należysz do elity

Tak ilość poprawnych odpowiedzi na poziomie zaawansowanym oznacza, że należysz do górnośląskiej elity interesujących się swoją historią. Gratulujemy!
Jest dobrze!

Na tym poziomie tak ilość poprawnych odpowiedzi to wciąż dobry wynik. Gratulujemy!
Bez rewelacji...

Szału nie ma 🙂 Ale to poziom zaawansowany. Spróbuj swoich sił w poprzednich quizach.

Share your Results:

 

Zdjęcie tytułowe: Opole, stolica Górnego Śląska – https://pixabay.com/users/arcaion-2057886/

Polecamy też stronę autorską Henryka Niestroja: https://arcaion.pl/

Dej pozōr tyż:  Wiek XIII – XIV: wydarzenia, które określiły przyszłość Śląska, cz. 2: Bitwa pod Legnicą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza