“Śląski” prezydent USA. Nieco żartobliwe spojrzenie na rywalizację Joe Biden – Donald Trump

Wędrując pomiędzy polami północnego Norfolk (wschodnia Anglia), około 30 km dokładnie na północ od miasta Norwich, w okolicy wioski Felbrigg 1 możemy natknąć się na warty zobaczenia średniowieczny kościół św. Małgorzaty. W środku, wśród innych, znajdziemy dobrze zachowaną ozdobną płytę kamienną (kamienna płyta z wygrawerowanym rysunkiem, grawerunek dla jego podkreślenia i zachowania trwałości wypełniony metalem 2) z realistycznym rysunkiem dostojnej pary: sir Simona Felbrigg’a i jego małżonki Małgorzaty, córki Przemysława I Noszaka.

Ornament przedstawiający sir Simona Felbrigg’a i jego żonę Małgorzatę.

Przemysław I Noszak (1332 – 1410) był jednym z najwybitniejszych śląskich Piastów. Książę cieszyński, bytomski, siewierski, oświęcimski. Pan Głogowa i Ścinawy, Olesna, Strzelina i Toszka. Pełnił zaszczytną i odpowiedzialną funkcję wikariusza Cesarstwa (osobę, która w razie śmierci Cesarza miała spełniać cesarskie funkcje do momentu elekcji jego następcy), oraz okresowo zastępował Wacława IV Luksemburskiego w funkcji Króla Krajów Korony Czeskiej. W 1380 r. przewodniczył poselstwu cesarza Karola IV Luksemburskiego do Anglii, gdzie prowadził negocjacje, które doprowadziły do ślubu cesarskiej córki Anny z angielskim królem Ryszardem II Plantagenetem. W rozmowach tych interesy Ryszarda II reprezentował między innymi Simon Felbrigg. Gdy dwa lata później córka Karola IV wyjeżdżała do Anglii, towarzyszyła jej, jako osobista dwórka Marketa, córka Przemysława I, która wkrótce potem wyszła za mąż za Simona.

Simon należał do jednego z najznaczniejszych angielskich rodów, a jednocześnie sam należał do ówczesnych elit rycerskich: na grafice na lewej nodze widzimy zawiązany Order Podwiązki, przez wieki najbardziej zaszczytne angielskie odznaczenie. W literaturze najczęściej występuje jako Simon de Felbrigg KG: Knight of the Garter, Rycerz Podwiązki. Był zaledwie siódmym (lub ósmym) rycerzem posiadającym ten zaszczytny tytuł.

Dej pozōr tyż:  Ojgyn z Pniokōw: Wielkonocni czŏs abo Wielkanoc...

Wieża kościoła św. Małgorzaty została zbudowana ok. 1410 r, zatem za życia (zmarłej w 1416 r.) naszej Markety, a sama płyta prawdopodobnie niecałe 40 lat później, już po śmierci Simona.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Córka Markety i Simona, Alena (Alana lub Helena), wyszła za mąż za sir Roberta Tyndall, a jej potomkiem, po następnych ponad dwudziestu pokoleniach, jest amerykański prezydent-elekt Joe Biden.

Fragment drzewa genealogicznego Joe Bidena wskazujący jego związek z Marketą Piastówną.

Jakkolwiek bardzo rozwodnione, ma Joe w jakimś stopniu „śląskie korzenie”, w nieco żartobliwym ujęciu jest naszym, śląskim prezydentem USA. Jednocześnie autentycznym szyderstwem historii jest opowiadanie się za ustępującym prezydentem tzw. „konserwatystów”. Patrząc punktu widzenia tradycji i historii, konkurowali ze sobą przecież w tych wyborach określany przez nich jako „socjalista” – przedstawiciel „old money” 3, rodu mającego 700 lat historii z „konserwatystą” – członkiem nowobogackiej rodziny, która bogactwo i znaczenie zdobyła w ubiegłym wieku dzięki hazardowi i prostytucji.

______________________________________________________________________________________________

1 Wieś, a raczej jej nazwa, jest świadectwem staroskandynawskich wpływów we wczesnośredniowiecznej Anglii. Felbrigg w staro-duńskim oznaczał „drewniany most”.

2 Najstarsze tego typu dzieła sztuki średniowiecznej poza Anglią, co najwyżej nieznacznie jedynie od nich młodsze, znajdują się na Śląsku: w Lubiążu (np. płyta nagrobna Henryka Pobożnego) i Wrocławiu.

3 Old money – dosłownie „stare pieniądze”, określenie rodzin, których bogactwo pochodzi z wielowiekowej kumulacji, najczęściej pochodzenia arystokratycznego.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jan Lubos

Jan Lubos (ur. 1957) – z wykształcenia fizyk. Nauczyciel, górnik, przedsiębiorca, handlowiec. Rybniczanin, Ślązak z urodzenia i umiłowania. Członek RAŚ, DURŚ i SONŚ. Jego pasją są Śląsk i kraje Dalekiego Wschodu, historia i kultura tych krain. Autor licznych felietonów historycznych, prowadzi również blog o tematyce polityczno – historycznej na portalu rybnik.com.pl

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza