Quiz: Znŏsz te ślōnske wyrażynia?

Co to znaczy "Iś na baje"?

Dobrze! Źle!

Co to znaczy "mieć rułã"?

Dobrze! Źle!

Jak sie powiy "za reszpektym", to co sie gŏdŏ?

Dobrze! Źle!

Co to znaczy robić coś na zabito?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak sie robi wojnã, to co sie robi?

Dobrze! Źle!

Co to znaczy mieć piyrsze prawo?

Dobrze! Źle!

Co to znaczy "kłaść karty"?

Dobrze! Źle!

"Z wiynksza". Co to?

Dobrze! Źle!

Co to znaczy "na znaczki"?

Dobrze! Źle!

A "siedzieć na klinie"?

Dobrze! Źle!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza