Quiz turystyczny: Jak dobrze znŏsz Gōrny Ślōnsk?

Gŏdŏ sie, że cudze chwŏlicie, a swojigo niy znŏcie. Na Gōrnym Ślōnsku je połno piyknych miyjsc do ôbejzdrzyniŏ! Co ô nich wiycie?

Rotundy świyntego Mikołaja z Cieszyna idzie znojś na polskich piniōndzach. Jakich?

Foto: Hons084
Dobrze! Źle!

Wiela je grubōw wōnglŏ w Europie, na kierych turysty mogōm sjechać na dōł?

Foto: Ludek
Dobrze! Źle!

Silezaur to dinozaur (a po prŏwdzie - archozaur), co żōł we triasie. Kōnski ôd niego znŏdli we:

Foto: Shalom
Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôjciec ôd Josepha von Eichendorffa bez pŏra lŏt bōł za posiedziciela zōmku, co go hneda musioł przedać. Ô jaki zōmek sie rozchodzi?

Foto: Jobel
Dobrze! Źle!

Skōnd sie wziyny wrota ZOO w Chorzowie?

Foto: Lestat (Jan Mehlich)
Dobrze! Źle!

Kaj to je?

Dobrze! Źle!

Kaj to je?

Foto: Karya
Dobrze! Źle!

A to, kaj je?

Foto: Herbert Ortner, Vienna, Austria
Dobrze! Źle!

W 2017 roku jedyn postindustrialny ślōnski zabytek trefiōł na Wykŏz Światowyj Erbowizny UNESCO. Kiery?

Dobrze! Źle!

Ôd 1903 do 1991 roku szło przejechać banōm na wōnskich glajzach z Gliwic do Raciborza. Dzisio idzie sie karnōńć ino 6 km z tego we:

foto: Marek Ślusarczyk
Dobrze! Źle!

Quiz turystyczny: Znŏsz Gōrny Ślōnsk?
Perfekt!

Możesz robić za przewodnika po Gōrnym Ślōnsku: wszyńdzie żeś bōł(a), wszysko znŏsz.
Dobrze!

Wiela żeś rajzowoł(ała) pō naszym Ślōnsku i moc placōw już znŏsz. Brawo!
Niy ma źle!

Dopiyro poznowŏsz atrakcyje Gōrnego Ślōnska, ale moc żeś już poznoł(ała). Dobro robota!
Cołki Gōrny Ślōnsk do poznaniŏ!

Nasza ziymia to do Ciebie terra incognita! Ôbsztaluj sie rajza i zarŏz przijyżdżej, bo ani niy wiysz, wiela cudnych placōw idzie sam znojś!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza