Quiz: Ślōnsko gramatyka

Jak Wōm pōdzie egzamin ze ślōnskij gramatyki? Sprōbujcie nasz nowy test!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere pytanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Kere zdanie je dobrze?

Dobrze! Źle!

Ślōnsko gramatyka
Cołkym dobrze.

Mosz cołkym dobre wiadōmości ô ślōnskij godce! Pora poprawek i możesz iś za rechtora. 🙂 Pokoż tyn quiz kamratōm. Ciekawe, jak im pōdzie! 🙂
Fest dobrze!

Z takōm godkōm to możesz ino inkszych uczyć. Pokoż tyn quiz kamratōm. Ciekawe, jak im pōdzie! 🙂
Perfekt!

Już sie nic wiyncyj niy nauczysz. A teroz idź i ucz ludzi godać! Pokoż tyn quiz kamratōm. Ciekawe, jak im pōdzie! 🙂

Share your Results:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Grzegorz Kulik

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza