Quiz: Ślōnske słōwka

Znŏcie te 10 ślōnskich słōwek? Quiz narychtowoł Stanisław “Fojerman” Neblik, autor wierszy i ôpowiadań po ślōnsku, ale tyż twōrca (do kupy z Wojtkym Orlińskim) Dykcjōnŏrza – www.dykcjonorz.eu

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1. Co to je po ślōnsku „pōnć”?

2. Co to je po ślōnsku „zgniyły”?

3. Co to je po ślōnsku „sztyjc”?

4. Co to je po ślōnsku „sam”?

5. Co to je po ślōnsku „dōmbek”?

6. Co to je po ślōnsku „futerbach”?

7. Co to sōm „kamelki”?

8. Co to znaczy po ślōnsku „ibryczny”?

9. Co to je po ślōnsku „łacny”?

10. Co to je „flider”?

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-