Quiz: Nobliści ze Śląska [aktualizacja]

Pierwszym noblistą ze Śląska był urodzonym w Strehlen, dzisiejszy Strzelin na Dolnym Śląsku, Paul Ehrlich, odkrywca salwarsanu, twórca podstaw chemioterapii. Otrzymał on Nobla w 1908 za prace nad immunologią w kategorii:

Dobrze! Źle!

Autor m.in. "Tkaczy (De Waber)", który w 1912 roku otrzymał Nagrodę Nobla to:

Dobrze! Źle!

W 1918 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za syntezę amoniaku z azotu i wodoru otrzymał Fritz Haber. W jakim mieście się urodził?

Dobrze! Źle!

Który urodzony w Złotnikach (dzisiaj dzielnica Wrocławia) chemik otrzymał w 1931 roku Nagrodę Nobla za uwodornianie węgla (tzw. metoda Bergiusa)

B. Schmitz-Sieg
Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pierwszym noblistą z Górnego Śląska był Otto Stern, który otrzymał w 1943 Nagrodę Nobla za wkład w rozwój metody wiązki molekularnej i jego odkrycia momentu magnetycznego protonu. W jakim mieście się urodził?

Dobrze! Źle!

W Chorzowie urodził się kolejny noblista z Górnego Śląska. Otrzymał on Nobla w 1950 roku z chemii za odkrycie i badania nad reakcjami skoordynowanymi z udziałem dienów. Jak się nazywał?

Dobrze! Źle!

Urodzony we Wrocławiu Max Born otrzymał w 1954 roku Nagrodę Nobla za prace z dziedziny mechaniki kwantowej, w szczególności zaś za statystyczną interpretację funkcji falowej w kategorii:

Dobrze! Źle!

Jedyną kobietą wśród noblistów ze Śląska jest urodzona w Katowicach laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1963 za odkrycia dotyczące struktury powłokowej jądra atomowego:

Dobrze! Źle!

Jedynym noblistą urodzonym na terenie obecnego woj. opolskiego był Konrad Bloch. Otrzymał on Nagrodę Nobla w 1964 roku za badania nad zwalczaniem i zapobieganiem miażdżycy, w szczególności za odkrycie przebiegu syntezy cholesterolu w organizmie ludzkim. W jakim mieście się urodził?

Dobrze! Źle!

Jedynym noblistą ze Śląska w kategorii ekonomia (otrzymał go w 1994 roku) był urodzony w 1930 roku we Wrocławiu:

Dobrze! Źle!

W 1999 Nagrodą Nobla za badania nad mechanizmem i identyfikacją wewnętrznych sygnałów kierujących transportem i lokalizacją białek w komórkach otrzymał Günter Blobel. Urodził on się w 1936 roku w:

Masur / Wikimedia Commons
Dobrze! Źle!

Urodzona w Sulechowie na Śląsku Olga Tokarczuk otrzymała w 2019 roku Nagrodę Nobla w kategorii:

Olga Tokarczuk Borys Nieśpielak / DeFacto, CC BY-SA 4.0
Dobrze! Źle!

Ilu z przedstawionych 12 noblistów ze Śląska było obywatelami Polski:

Linda meelin
Dobrze! Źle!

Ślōnscy nobliści
Perfekcyjnie!

Z historii Nagrody Nobla niestety nie przyznają, ale zasługujesz co najmniej na Górnośląskiego Tacyta. Możesz być konsultantem kolejnego wydania książki "Nobliści ze Śląska" dostępnej w naszym sklepie.
Bardzo dobrze!

Nobliści ze Śląska są Ci znani. O tym, czego nie wiedzieliście, możecie doczytać w książce "Nobliści ze Śląska" Piotra Greinera dostępnej w naszym sklepie.
Nie jest źle.

Co prawda są niewielkie braki we wiedzy o Noblistach ze Śląska, ale masz ponad połowę prawidłowych odpowiedzi. Brakujące informacje znajdziesz w książce "Nobliści ze Śląska" Piotra Greinera dostępnej w naszym sklepie.
Hmmm. Słabo.

Przeczytaj najpierw książkę Piotra Greinera „Nobliści ze Śląska” dostępnej w naszym sklepie, a potem zapraszamy jeszcze raz do quizu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza