Quiz: skōnd je Twoja gŏdka?

Czas abo cas?

Gamba abo gymba?

Ida, idã, idam abo idym?

Trowa, trouwa abo trauwa?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kiecka abo kecka?

Kościōł abo kojściōł?

Ciepnōńć abo ciepnyć?

Nogami abo nogōma?

Kawa abo kafyj?

Kartŏfle, ziymiŏki abo knule?

Ruby abo hruby?

Po nagu abo po sagu?

Skōnd je Twoja gŏdka?
Kluczbork

Dzie idzieta? Do Kluczborka! Miasta Gdacjusza, Dzierżona i Freytaga! I co? Zgŏdli my? Dej znać znajōmym, ôbejrzymy, czy ś niymi sie poradzymy.
Lubliniec

Ach, Lubliniec. Miasto Edyty Stein i Zygmunta Anczoka. I co? Zgŏdli my? Dej znać znajōmym, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Bytom

Ach, Bytom! Znaczy miyszkŏsz kajś we GOP-ie, a we familiji mŏsz grubiŏrzy. I co? Zgŏdli my? Dej znać znajōmym, to ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Cieszyn

Cieszyn to je nojstarsze miasto na Ślōnsku, miasto Piastōw i stolica Ksiynstwa. I co? Zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak nōm ś niymi pōdzie!
Rybnik

Rybnik! Miasto z ikrōm, ja? Zgŏdli my abo my sie hrubo pōmylyli? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Racibōrz

Racibōrz! Stolica Gōrnego Ślōnska i miasto Mendelssona. I co? Zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Koźle

Koźle! Wiela to lŏt już Koźle stoji? 909? I co, zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Ôpole

Ach, Ôpole, stolica Gōrnego Ślōnska. Joł sie siednam na trołwam! I co? Zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Pszczyna

Tyś jes von Pless! 😉 I co? Zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!
Strzelce Ôpolske

Wielke Strzelce, miasto ksiōnżōnt strzeleckich! I co? Zgŏdli my? Dej znać kamratōm, ôbejrzymy, jak sie ś niymi poradzymy!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza