Quiz: Matura z gŏdki

Prawie sie lato zaczło, hned wszyjske matury już pokōńczōne, ale ôstała jeszcze jedna. Zdŏcie maturã z gŏdki?

Czas na ôbiŏd. Idã do...

Fabrizio Magoni / Unsplash
Dobrze! Źle!

Przijechalimy na Costa del Sol. Hned poślymy familiji...

Salvador Martin Yeste / Unsplash
Dobrze! Źle!

Chyciylimy panã w kole. Najechalimy na szkło, bo...

Dakota Corbin / Unsplash
Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po cołkim dniu roboty w kōńcu żech sie...

Marko Kovic / Unsplash
Dobrze! Źle!

Muszã iś do piekŏrza, bo mi brakło...

Miti / Unsplash
Dobrze! Źle!

Bez ôstatnie dni napadało mockã...

Jon Ly / Unsplash
Dobrze! Źle!

Niy ma wody we...

Dobrze! Źle!

Nojważniyjszy zŏpis prawny we modernych państwach to...

Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Dobrze! Źle!

Niy ma sam nic do...

Holger Link / Unsplash
Dobrze! Źle!

Z tego Costa del Sol dycki trzeba ludzi...

Jeremy Ricketts / Unsplash
Dobrze! Źle!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

6 kōmyntŏrzi ô „Quiz: Matura z gŏdki

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza