Quiz: Jak dobrze znŏsz ślōnskõ gŏdkã?

Ôsoba, co nic niy robi, to:

Dobrze! Źle!

Miejsce, kaj ksiōndz siedzi, a ludzie przichodzōm pedzieć grzychy, to:

Dobrze! Źle!

Jak ftoś niy zawiyrŏ za sobōm dźwiyrzi, to:

Dobrze! Źle!

„Dŏwać pokōj” to:

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Byzuch to inakszyj:

Dobrze! Źle!

„Fulać” to:

Dobrze! Źle!

Szlojder to inakszyj:

Dobrze! Źle!

„Porzōnd” to znaczy:

Dobrze! Źle!

Kere słowo sam niy pasuje?

Dobrze! Źle!

„Ôstawić na ibrich” to ôstawić:

Dobrze! Źle!

Quiz: Jak dobrze znŏsz ślōnskõ gŏdkã?
Profesōr

Wiysz ô gŏdce wszyjsko! Inksi mogōm do Ciebie przichodzić sie uczyć.
Rechtōr

Znŏsz ślōnskõ gŏdkã tak, że możesz już inkszych uczyć, ale pamiyntej, że czowiek uczy sie cołke życie!
Szkolŏrz

Niy trŏp sie. Na naukã nigdy niyma za niyskoro!

Share your Results:

Nasz fanpejdż potrzebuje miyłości. 🙂

Dej pozōr tyż:  Malowano historyjo Ślōnska: Bitwa pod Lutyniōm

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza