Quiz: Jak dobrze znŏsz historyjõ Ślōnska?

Jak sie nazywoł piyrszy piastowski princ Ślōnska?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W kerym roku była bitwa pod Legnicōm?

Dobrze! Źle!

Kere ksiynstwo ślōnske piyrsze ôddało hołd Wacławowi, krōlowi czeskimu?

Dobrze! Źle!

Jaki bōł efekt układu w Trynczynie we 1335 roku?

Dobrze! Źle!

Jak Ferdynand, brat ôd cysŏrza Karola V, bōł ôbrany na krōla czeskigo, to cołkŏ Korōna Świyntego Wacława trefiyła do państwa Habsburgōw. W kerym to było roku?

Dobrze! Źle!

W kerym roku Ślōnsk przeszoł do państwa pruskigo?

Dobrze! Źle!

W kerym roku po piyrszyj wojnie światowyj Gōrny Ślōnsk bōł podzielōny miyndzy Niymcy i Polskã?

Dobrze! Źle!

Jak sie nazywŏ wydarzynie, co w nim na Ślōnsku i w Niymcach były pŏlōne synagogi i niszczōne żydowske gyszefty?

Dobrze! Źle!

Przed II wojnōm światowōm Jorg Ziętek regyrowoł gminōm we wojewōdztwie ślōnskim. Kerōm?

Dobrze! Źle!

W kerym roku we pacyfikacyji Gruby Wujek straciyło żywobycie dziewiyńciu bergmanōw?

Dobrze! Źle!

Quiz: Jak dobrze znŏsz historyjõ Ślōnska?
Profesōr

Bardzo dobrze znŏsz historyjõ Ślōnska, ale jeszcze Cie kedyś zaskoczymy!
Rechtōr

Znŏsz ślōnskõ historyjõ tak, że możesz już inkszych uczyć, ale pamiyntej, że czowiek uczy sie cołke życie!
Szkolŏrz

Niy trŏp sie. Na naukã nigdy niyma za niyskoro!

Share your Results:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza