Quiz: Jak dobrze znŏsz historyjõ Ślōnska?

Jak sie nazywoł piyrszy piastowski princ Ślōnska?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W kerym roku była bitwa pod Legnicōm?

Dobrze! Źle!

Kere ksiynstwo ślōnske piyrsze ôddało hołd Wacławowi, krōlowi czeskimu?

Dobrze! Źle!

Jaki bōł efekt układu w Trynczynie we 1335 roku?

Dobrze! Źle!

Jak Ferdynand, brat ôd cysŏrza Karola V, bōł ôbrany na krōla czeskigo, to cołkŏ Korōna Świyntego Wacława trefiyła do państwa Habsburgōw. W kerym to było roku?

Dobrze! Źle!

W kerym roku Ślōnsk przeszoł do państwa pruskigo?

Dobrze! Źle!

W kerym roku po piyrszyj wojnie światowyj Gōrny Ślōnsk bōł podzielōny miyndzy Niymcy i Polskã?

Dobrze! Źle!

Jak sie nazywŏ wydarzynie, co w nim na Ślōnsku i w Niymcach były pŏlōne synagogi i niszczōne żydowske gyszefty?

Dobrze! Źle!

Przed II wojnōm światowōm Jorg Ziętek regyrowoł gminōm we wojewōdztwie ślōnskim. Kerōm?

Dobrze! Źle!

W kerym roku we pacyfikacyji Gruby Wujek straciyło żywobycie dziewiyńciu bergmanōw?

Dobrze! Źle!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza