Quiz: Herby górnośląskich miast – poziom zaawansowany

Jak dobrze znacie herby górnośląskich miast? Zapraszamy do zabawy. Dzisiaj poziom zaawansowany, ale nadal herby miast w większości powiatowych, chociaż zdarzają się już także mniejsze miejscowości.

Polecamy także wcześniejsze poziomy: podstawowy i średni.

A to już poziom zaawansowany:

Jakiego granicznego miasta jest to herb?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A to herb?

Dobrze! Źle!

Jakie miasto symbolizuje ten herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Takim herbem zaprasza:

Dobrze! Źle!

Ten symbol widnieje na herbie miasta:

Dobrze! Źle!

Taki herb znajdziemy w:

Dobrze! Źle!

Tak bogaty herb należy do:

Dobrze! Źle!

Jakie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasta posiada taki herb?

Dobrze! Źle!

A to herb?

Dobrze! Źle!

W jakim mieście wybrano taki herb?

Dobrze! Źle!

Taki herb należy do?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast – poziom podstawowy
Profesor górnośląskiej heraldyki

Na tym poziomie tyle poprawnych odpowiedzi? Gratulujemy! Interesujesz się górnośląskimi miastami i ich heraldyką.
Bardzo dobrze! Należysz do elity

Tak ilość poprawnych odpowiedzi na poziomie zaawansowanym oznacza, że należysz do górnośląskiej elity interesujących się swoją historią. Gratulujemy!
Jest dobrze!

Na tym poziomie tak ilość poprawnych odpowiedzi to wciąż dobry wynik. Gratulujemy!
Bez rewelacji...

Szału nie ma 🙂 Ale to poziom zaawansowany. Spróbuj swoich sił w poprzednich quizach.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza