Quiz: Herby górnośląskich miast – poziom średni

Jak dobrze znacie herby górnośląskich miast? Zapraszamy do zabawy. Dzisiaj poziom średni, czyli nadal herby miast w większości powiatowych, ale już bez stolic województw.

Gdyby ten test miał okazać się za ciężki, to zapraszamy do testu podstawowego.

Kozie głowy to herb miasta...

Dobrze! Źle!

To herb jakiego górnośląskiego miasta?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To herb miasta...

Dobrze! Źle!

Zbroja rycerska to herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Ten industrialny herb należy do?

Dobrze! Źle!

To herb?

Dobrze! Źle!

Ten czarny orzeł znajduje się na herbie?

Dobrze! Źle!

Te mury z bramą zdobią herb?

Dobrze! Źle!

Jakie górnośląskie miasto posiada ten herb?

Dobrze! Źle!

Kolejny herb z połową górnośląskiego orła. Do jakiego miasta należy?

Dobrze! Źle!

Ten herb należy do miasta...

Dobrze! Źle!

Ostatni herb należy do?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast - poziom średni
Profesor śląskiej heraldyki

Świetnie poradziłeś sobie z poziomem średnim.
Jest bardzo dobrze!

Bardzo dobrze, to nie był najłatwiejszy test.
Wciąż dobrze 🙂

Wciąż byłby to zdany test, a miasta już nie dla wszystkich oczywiste.
Na ja...

Nie odgadłeś nawet połowy herbów górnośląskich miast. Trzeba się podszkolić. Może zacząć od poziomu podstawowego? https://wachtyrz.eu/quiz-herby-gornoslaskich-miast-poziom-podstawowy/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza