Quiz: Herby górnośląskich miast – poziom podstawowy

Jak dobrze znacie herby górnośląskich miast? Zapraszamy do zabawy. Dzisiaj poziom podstawowy, czyli herby miast powiatowych.

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A to herb miasta?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A to herb miasta?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Orzeł i wieża to herb?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

Orzeł i róża to herb?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A jakie to miasto?

Dobrze! Źle!

Jakiego górnośląskiego miasta to herb?

Dobrze! Źle!

A jakie to miasto graniczne? (część śląska po lewej stronie)

Dobrze! Źle!

A ta brodata głowa to herb?

Dobrze! Źle!

Herby górnośląskich miast - poziom podstawowy
Profesor górnośląskiej heraldyki

Heraldyka górnośląskich miast nie jest ci obca. Gratulujemy!
Jest dobrze!

Do profesury trochę brakuje, ale nie jest źle.
Można lepiej...

Spotkaliśmy już osoby, które odpowiadały lepiej, ale wynik około 50% nie jest najgorszy.
A symbolem Opola jest Syrenka 😉

Na początek zapraszamy do Wikipedii i przejrzenia herbów 30 największych miast Górnego Śląska 🙂

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza