Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.05.2022

Europejskŏ Liga Majstrōw zajś na Gōrnym Ślōnsku. Wielke gratulacyje dlŏ ZAKSY Kandzierzin-Kojźly, kerej podarzyło sie to szafnōnć drugi rŏz za rajōm.

Fusbal

Liga polskŏ chopōw
Piast Gliwice – Radomiak Radom 1-1
Śląsk Wrocław – Górnik Zŏbrze 3-4

To bōły ôstatnie szpile latoś. Piast Gliwice skōńczōł 5, a Górnik Zŏbrze 8. Nojważniejszōm informacyjōm na Gōrnym Ślōnsku we fusbalu ale bōło, iże Lukas Podolski ôstatnie jeszczy jedyn rok we Zŏbrzu! Dziynkujymy!

Liga czeskŏ chopōw – szpil ô piyrszŏ liga
Slezsky Ôpawa – Bohemians 1905 Praga 0-1 i 0-2

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Slezsky Ôpawa nie wlŏz do piyrszej ligi, a śleciała MFK Karwinŏ, beztōż na podzim we lidze czeskiej ôstanie już yno jedyn manszaft ze Gōrnego Ślōnska: Banik Ôstrawa.

Liga polskŏ babōw
GKS Katowice – Rekord Biylsko-Biołŏ 0-1

Po 21 szpilach GKS Katowice je 4, a Rekord Biylsko-Biołŏ 12.

Handbal

Liga czeskŏ chopōw – finał play-off
HCB Karwinŏ – Talent Pilzno 25-32 i 29-24

Grane je do trzech wygranych szpilōw, a stan to 2-1 dlŏ Karwinej.

Necbal/Voleybal

Europejskŏ Liga Majstrōw – finał
Trentino Volley – ZAKSA Kandzierzin-Kojźly 0-3

ZAKSA Kandzierzin-Kojźly wygroł Europejskŏ Liga Majstrōw!

Liga polskŏ chopōw – szpil ô utrzimaniy
AZS Stal Nysa – MKS Będzin 3-0 i 3-0

Grane je do 3 wygranych szpilōw, stan 2-0 dlŏ manszaftu ze Ślōnska.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

Korbbal/Basketbal

Liga czeskŏ chopōw – finał play-off
CEZ Basketball Nymburk – BK Ôpawa 99-72 i  76-78

Grane je do 3 wygranych szpilōw, stan 1-1.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza