Jak żyją Białorusini na Górnym Śląsku?

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zaprasza na spotkanie z Olgą Żebracką, aktywistką Białorusinów na Śląsku. Wydarzenie odbędzie w ramach cyklu “Wielokulturowy Śląsk”

Olga Żebracka urodziła się w Mińsku na Białorusi. Obecnie mieszka w Katowicach i pracuje w branży IT. Aktywnie udzielała się w młodzieżowej organizacji Молодые демократы / Młodzi demokraci w Mińsku. Była przedstawicielem działu stosunków międzynarodowych. Jest absolwentką Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, który był odbudowany na Litwie. Obecnie jest aktywistką mniejszości Białoruskiej na terenie Śląska.

Wydarzenie poprowadzi Sławomir Hordejuk i odbędzie się ono 2 października (piątek) o godz. 17 w filii nr 11 MBP w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47. Organizatorzy informują, że bezpłatne wejściówki są do odbioru w filli.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

fot. Marcin Musiał

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza