Bytom: nowa wystawa czasowa w MGB

Gołąb, jednorożec, jeleń, pelikan, syrena, orzeł czy żubr – kafle z motywami zoomorficznymi zdobią przestrzeń wystawy „Ludzie i bestie z kafli rodem”, którą od 17 listopada można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wśród eksponatów można znaleźć także ceramiczne kafle z wizerunkiem Adama i Ewy oraz przedstawieniami świętych (Jezus Chrystus, św. Jerzy, św. Olaf). Inną kategorię stanowią wypalone w glinie płytki o tematyce figuratywnej, przedstawiające portrety osób świeckich, m.in. Ferdynanda Habsburga i Anny Jagiellonki, Sulejmana Wspaniałego w towarzystwie damy, młodzieńca pod arkadami, czy rycerza z damą dworu. Kafle to z pozoru zwyczajne przedmioty z wypalonej gliny o różnorodnych formach, wzorach i kolorystyce. Stworzone do celów użytkowych, z czasem stały się ozdobnym elementem wnętrz mieszkalnych. Rozbudowana ikonografia kafli odzwierciadlała status, poglądy i upodobania właścicieli. Zdarzało się, że najpiękniejsze okazy były przedmiotem pożądania dostępnym tylko dla wybranych (czytaj: bogatych). Otwartą 17 listopada 2023 r. wystawę będzie można zwiedzać do 2 czerwca 2024 r. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowana, pięknie wydana publikacja.

Na przygotowywanej przez Dział Archeologii MGB wystawie czasowej zaprezentowane zostały wybrane kafle piecowe z przedstawieniami ludzi i bestii – zwierząt mniej lub bardziej znanych oraz przedziwnych mitycznych stworzeń. Wizerunki te często w zabawny dla nas sposób odzwierciedlają rozbudowaną kulturę naszych przodków. Zobaczymy na nich zarówno bestie, jak i rozmaite potwory, przywodzące na myśl najgorsze koszmary. Przyjrzymy się ukazanym na nich zabawnym hybrydom, syrenom o podwójnych ogonach czy jednorożcom. Na wystawie można również „spojrzeć w twarz” ludziom z dawnych epok, obejrzeć stroje bogato przyodzianych dworzan i dam dworu, zobaczyć eleganckie nakrycia głowy czy piękne fryzury. Najstarsze kafle, prezentowane na wystawie pochodzą z drugiej połowy XIV wieku, najmłodsze z XVII wieku. Tę datę uznano graniczną, co ma związek z XVIII wieczną zmianą w konstrukcji pieców kaflowych, które do spalania zaczęły używać węgla kamiennego – mówi kuratorka wystawy Ewelina Imiołczyk.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zaprezentowana kolekcja kafli, pochodzących przede wszystkim ze zbiorów własnych MGB, ale też z innych placówek muzealnych, stanowi ciekawy przyczynek do poznania bogatej kultury średniowiecza i czasów nowożytnych. Ekspozycja nie skupia się na procesie wytwarzania kafli i ich technologicznej obróbki, tylko na ich przekazie ikonograficznym. Na tej podstawie możemy odtworzyć dużą ilość motywów wykorzystywanych do ozdoby kafli, co z kolei obrazuje bogatą kulturę średniowiecza i okresu renesansu – dodaje Ewelina Imiołczyk.

Wystawie będą towarzyszyć oprowadzania kuratorskie oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Na oprowadzanie po ekspozycji zapraszamy 17 grudnia 2023 r..

czas trwania: 17 listopada 2023 – 2 czerwca 2024
miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
kurator: Ewelina Imiołczyk
wstęp: w cenie biletu na wystawę czasową

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza