Bydziesz mieć tajm tunajt?, czyli jak nie pisać po śląsku, epilog

Znów czuję się wywołany do tablicy. Po mojej polemice z Dariuszem Jerczyńskim Ich habe eine kiełbasa gegessen, czyli jak nie pisać po śląsku, część trzecia, mój dyskutant przestał odpowiadać.

Zamiast odpisać na moje 22 zarzuty przedstawione w tym tekście, postanowił już kilkanaście godzin później napisać polemikę z Bartłomiejem Wanotem, który w ogóle udziału w dyskusji nie brał. Przywołał jednak mnie w jednym zdaniu, gdzie stwierdził, że Nie dziwi zatem już marsjańska hipoteza mojego innego adwersarza Grzegorza Kulika, że najważniejsza w języku jest gramatyka, a słownictwo jest drugorzędne.

Dokładnie wcześniej przedstawiłem – z przykładami – dlaczego gramatyka jest ważniejsza od słownictwa. Otrzymałem odpowiedź, że to marsjańska hipoteza. Niezbyt przekonywające.

W sukurs przyszedł mi Henryk Jaroszewicz, kierownik Zakładu Serbistyki i Kroatystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ze swoim artykułem Trzy grosze, w którym zgadza się on z moją argumentacją.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W odpowiedzi, w znów bardzo szybko napisanym tekście Ad vocem trzech groszy językoznawcy, Jerczyński stwierdził, że zakończył ze mną dyskusję, bo brak mi elementarnej wiedzy językoznawczej i powołał się na dwa słowa, których użyłem jako przykładów w jednym miejscu.

Faktycznie, te dwa słowa nie były najlepszymi przykładami, ale razem z nimi były kolejne dwa, które Jerczyński przemilcza, więc sam argument, który ilustrowały, nie został zbity. I co z tymi dwudziestoma dwoma zarzutami wobec Jerczyńskiego wymienionymi w moim tekście wraz z pełnym uzasadnieniem?

Wydaje mi się, że zabrakło argumentów, więc chwycił się tych dwóch słów jako ostatniej deski ratunku. Cóż, skoro nie dyskutuje z resztą, to rozumiem, że przyznaje mi rację. Niech ma tę satysfakcję z mojego jednego błędu. Mnie się od tego krzywda nie stanie.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Cyryl i metody

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza