Język śląski wraca do Sejmu. Czy zostanie uznany za język regionalny?

Animowanie debaty publicznej wokół tematu języka śląskiego i przygotowanie gruntu pod uznanie go za język regionalny i wprowadzenie do szkół. Takie cele stawiają sobie członkowie nowo powołanego Parlamentarnego Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej. W najbliższy piątek 21 lutego zespół organizuje w Sejmie pierwszą debatę. Złożony zostanie także projekt ustawy o nadaniu statusu języka regionalnego językowi śląskiemu.

Czytej dalij